Tilaa uutiskirje
Julkaise syötteitä
Työpaikat RSS-feedillä
Syötteen kokonainen osoite. 49 min 26 s sitten

Palkanlaskennan pääkäyttäjä, Kirkkohallitus, Oulu

12.9.2014
Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kirkon palvelukeskus (Kipa) on valtakunnallinen taloushallinnon palvelukeskus, joka tuottaa kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluja kirkon keskushallinnolle, tuomiokapituleille ja seurakuntatalouksille. Kirkon palvelukeskus on Kirkkohallituksen alainen erillisyksikkö, jonka päätoimipaikka on Oulussa. Kirkon palvelukeskus rakentuu tavoitetilaan vuosina 2012-2017. Henkilöstömäärä tavoitetilassa on noin 130 ja asiakkaiden määrä yli 300. Kipassa innostutaan työstä ja koetaan työn iloa. Hae sinäkin meille töihin. Haemme Kirkon palvelukeskukseen, Oulun toimipisteeseen määräaikaiseen (10/2014 - 12/2016) työsuhteeseen Palkanlaskennan pääkäyttäjää Palkanlaskennan pääkäyttäjän tehtäviin kuuluu mm. - palkanlaskentajärjestelmä Populuksen perus- ja ohjaustietojen päivitykset ja ylläpidon hallinta - palkanlaskentaprosessiin ja -järjestelmään liittyvien asioiden ohjeistaminen ja kouluttaminen - yhteyshenkilönä toimiminen järjestelmätoimittajiin - asiakastukipalvelut - kehittää vastuualueensa prosesseja Edellytämme - kokemusta palkanlaskenta- ja pääkäyttäjätehtävistä - organisointikykyä ja kokonaisuuksien hallintaa - valmiutta kouluttajana toimimiseen - asiakaslähtöistä ajattelua sekä kykyä hoitaa asiakassuhteita - vuorovaikutus-, kommunikointi- ja ryhmätyötaitoja - kykyä kehittämistehtäviin ja prosessityöhön - MS Officen hallintaa ja erityisesti Excel osaamista Eduksi katsotaan - seurakuntatyökokemus - ruotsin kielen taito Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa ammatillista koulutusta tai tutkintoa sekä tehtävien hoidossa tarvittavaa osaamista ja pätevyyttä. Lisäksi edellytämme hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen työtehtävän dynaamisessa, rakenteilla olevassa organisaatiossa. Annamme mahdollisuuden syventää ja kehittää omaa osaamistasi asiantuntijana sekä osana osaamistiimiäsi. Isona organisaationa voimme tulevaisuudessa tarjota myös mahdollisuuden työkiertoon. Tarjoamme henkilöstöllemme nykyaikaiset työvälineet moderneissa työtiloissa Oulun keskustassa. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 503 (2450,56 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Hakemukset liitteineen pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelun kautta, sakasti.fi/pikalinkit/Kirkkohallituksen avoimet työpaikat/avoimet työpaikat 25.9.2014 klo 15 mennessä. Hakemukset voi toimittaa myös Kirkkohallituksen kirjaamoon, PL 210 (Eteläranta 8) 00131 Helsinki tai kirkkohallitus@evl.fi Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstöhallinnon palvelupäällikkö Tuomas Halonen (puh. 040 142 4860 tai sähköpostitse tuomas.halonen@evl.fi.

Johdon assistentti, Kirkon Ulkomaanapu-Finn Church Aid (FCA), Helsinki

12.9.2014
Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun järjestö. Järjestö kuuluu kansainväliseen kirkollisten avustusjärjestöjen ACT-verkostoon ja tekee työtä taatakseen maailman köyhimmille ihmisille elämän perusedellytykset sekä kampanjoi ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Haemme Kirkon Ulkomaanapuun ammattitaitoista johdon assistenttia huolehtimaan Ulkomaanavun matkahallinnosta ja yleishallinnollisista tehtävistä kuten: - toimiminen yhteyshenkilönä mm. matka- ja viisumitoimistoihin - matkajärjestelyistä huolehtiminen ja matkalaskujen tarkastaminen - Humanitaarisen avun yksikön sekä tarvittaessa muun Kansainvälisen ohjelman ja toiminnanjohtajan assistenttitehtävät - kokousjärjestelyt - intranetin ylläpito ja dokumenttienhallinta. Sinulla on tehtävään soveltuva tutkinto ja aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Odotamme sinulta sujuvaa suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Espanjan ja ranskan kielten taidolle voi olla käyttöä. Olet reipas, priorisointitaitoinen, joustava ja oma-aloitteinen. Hallitset monipuolisen tehtäväkenttäsi myös muuttuvissa tilanteissa ja työskentelet sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa. Tehtävä on määräaikainen sijaisuus 31.8.2015 saakka ja sijoittuu Ulkomaanavun Helsingin toimistoon. Tehtävän palkkaus perustuu Kirkon Ulkomaanavun palkkausjärjestelmään.

Toiminnanohjaaja, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Tampere

12.9.2014
Tampereen ev.lut. seurakunnissa on haettavana Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan virka (50 %) Viran kelpoisuusehtona ovat diakonin, teologin tai muu vastaava peruskoulutus. Työnohjaajakoulutus ja sielunhoidon erikoiskoulutus katsotaan hakijalle eduksi. Tehtäviin kuuluvat mm. Palvelevan puhelimen ja netin vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointi, ohjaaminen ja koulutuksen järjestäminen, sekä päivystysvuorolistoista ja toiminnan tekniikasta vastaaminen. Tehtäviin kuuluvat myös budjetista huolehtiminen, sekä yhteydenpito seurakuntien ja valtakunnallisella tasolla Palvelevan puhelimen ja netin muiden toimijoiden kanssa. Työaika on 50 % hengellisen työn viikkotyöajasta. Toiminnanohjaaja sijoitetaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan alaisuuteen, esimiehenään perheneuvontatyön johtaja. Viran palkkaus on 50 % kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän vaativuusryhmän 503 alarajan mukaisesta palkasta lisättynä 85 eurolla kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa viranhaltijan tehtävään soveltuvan työkokemuksen perusteella. Virka tulee ottaa vastaan 1.2.2015. Virka täytetään kahden (2) kuukauden koeajalla. Valinta suoritetaan henkilökohtaisten haastattelujen ja psykologisen soveltuvuusarvioinnin jälkeen. Ennen palvelussuhteen alkamista valitun on toimitettava seurakuntien työterveyslääkärin antama todistus työkelpoisuudesta. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hakemus ja ansioluettelo liitteineen osoitetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheneuvontatyön johtokunnalle ja toimitetaan perheneuvonnan toimistoon 17.10.2014 klo 15 mennessä osoitteella Näsilinnankatu 26, 33100 Tampere. Hakemuksia ei palauteta. Tiedusteluihin vastaa perheneuvontatyön johtaja Heikki Syrjämäki, puh. 050 562 0904, heikki.syrjamaki@evl.fi.

C-kanttorin virka, Kiteen ev.lut. seurakunta, Kitee

12.9.2014
Kiteen seurakunnassa on haettavana muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä, C-kanttorin virka Viran sijoituspaikka on Kesälahden kappeliseurakunta. Viran toimenkuvaan kuuluu kappeliseurakunnan musiikkityön monipuolinen toteuttaminen, kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikista vastaaminen sekä rippikoulun musiikinopetus. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan.Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään 1.1.2015 tai sopimuksen mukaan. Hakemukset ja CV tulee toimittaa Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto, Kappelintie 4, 82500 Kitee 26.9.2014 klo 15 mennessä.

Seurakuntamestari, Iin seurakunta, Ii

12.9.2014
Seurakuntamestarin viran pääasiallinen sisältö: - Hautapaikkojen näyttäminen ja selvittäminen, hautakarttojen ja -kortistojen ylläpitäminen, hautauksen aikaiset toimet kuten ohjaaminen hautaan ja peittämisen valvominen, hautausmaiden kunnossapito, puutarhatyöt hautausmaalla ja hauta-alueiden suunnittelu. -Haudankaivuu ja haudanpeitto - Kiinteistöt: kiinteistöjen hoito ja huolto sekä pienimuotoiset korjaus- ja huoltotyöt. - Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa suntioiden sijaisena toimiminen Viran hoitoon kuuluu sijaistamisia koko Iin seurakunnan alueella. Viran painopiste on Iin alueella. Virkapaikka on Ii. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta ja käytännön ammattitehtävissä hankittua kokemusta, ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Hyvät ATK-taidot ja suntion ammattitutkinnon suorittaminen katsotaan eduksi. Tehtävään sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Lisäksi edellytämme hyviä asiakaspalvelu-, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä seurakunnan toiminnan tuntemusta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Keittiöapulainen, Mänttä-Vilppulan Seurakunta, Mänttä-Vilppula

11.9.2014
Leirikeskusten keittiöapulaisen tehtävät: ruoanvalmistus, astiahuolto, leipominen, asiakaspalvelu. Majoitus- ym. tilojen siivoustyöt. Edellytetään koulutusta tai kokemusta suurkeittiötyöstä sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia tiimissä. Leirikeskukset sijaitsevat 16 km:n päässä Mäntän ja Vilppulan taajamista. Työn kesto n. 1 kk. Otathan yhteyttä mahdollisimman pian!

Diakoni, diakonissa, Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Iisalmi

11.9.2014
Pielaveden seurakunta hakee diakonin viransijaista. Työhön sisältyy lähetyssihteerin tehtäviä n. 12 h viikossa. Viransijaista haetaan ajalle 1.1.-30.9.2015. Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Eduksi katsotaan suoritettu lähetyssihteerin koulutus. Virkaan vaadittavan on oltava evankelis- luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen, maksettava peruspalkka on 2.273,75 euroa ja lisäksi maksetaan enintään 15 % vuosisidonnaista palkanosaa kokemusvuosien perusteella. Virkaan valitun on esitettävä lääkärintodistus. Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Hakemus on toimitettava perjantaina 3.10.2014 klo 14.00 mennessä osoitteella Pielaveden seurakunta, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi, kuoressa merkintä "diakonian viransijaisuus" tai sähköpostilla: pielaveden.seurakunta@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Arto Penttinen, puh. 0400 914006, arto.penttinen@evl.fi.

Vahtimestari, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoo

10.9.2014
ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA hakee VAHTIMESTARIA työsuhteeseen ajalle 13.10.2014-31.12.2015 tai sopimuksen mukaan. Vahtimestarin toimipisteenä tulee olemaan ensisijaisesti Kauklahden kappeli. Tehtäviin kuuluvat siivoustehtävät, kiinteistön ja irtaimiston huoltotehtävät, kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien järjestelytehtävät, asiakaspalvelu sekä keittiötyöt. Työaika on 23 t min/vko eli 60 % kokoaikaisen työstä. Pätevyysvaatimus on soveltuva ammatillinen perustutkinto ja/tai laaja käytännön työkokemus. Etsimme hyvän ammattitaidon omaavaa ja hyvän asiakaspalvelun taitavaa työntekijää. Suntion ammattitutkinto on eduksi, mutta ei edellytys työn aloittamiselle. Vahtimestarin tehtävän vaativuusryhmä on 401 ja peruspalkka osa-aikaisena on 1160,45 €/kk. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Työhön valittavan on oltava ev.lut. kirkon jäsen. Haastattelut pidetään 6.10. Hakuaika päättyy 2.10.2014 klo 12.

Koordinaattori, Suomen Lähetysseura ry, Helsinki

10.9.2014
Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jolla on toimintaa 34 maassa. Vuosibudjettimme on noin 30 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on noin 310 työntekijää. Toimintamme mahdollistavat seurakunnilta, kristillisiltä järjestöiltä ja yksittäisiltä lahjoittajilta saatava tuki sekä valtion kehitysyhteistyöavustukset. www.suomenlahetysseura.fi Haemme Lähetysseuran kotimaanosastolle varainhankinnan yksikköön SEURAKUNTAYHTEYKSIEN KOORDINAATTORIA vakituiseen työsuhteeseen. Toimipaikka on Pohjois-Suomen alueella sopimuksen mukaan. Seurakuntayhteyksien koordinaattori vahvistaa Lähetysseuran ja Pohjois-Suomen seurakuntien välistä yhteyttä sekä Lähetysseuran näkyvyyttä ja varainhankintaa alueella. Hän pitää säännöllistä yhteyttä Pohjois-Suomen seurakuntiin, tukee seurakuntien lähetystyötä ja käy sopimusneuvotteluja seurakuntien kanssa sekä toimii yhteistyössä Oulun hiippakunnan kanssa. Edellytämme hakijalta Pohjois-Suomen seurakuntien toimintaympäristön tuntemusta, vastuullista työotetta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Lähetystyön ja Lähetysseuran työn tuntemusta pidämme etuna. Lisätietoja tehtävästä antaa varainhankinnan päällikkö Anders Wikström, puh. 020 7127 409 tai Anders.Wikstrom@suomenlahetysseura.fi

Lastenohjaaja, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Kymin seurakunta, Kotka

10.9.2014
Haemme Lastenohjaajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Toivomme että olet suorittanut lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Tule tekemään töitä kanssamme. Tavoitteenamme on tukea lapsen kristillistä kasvatusta ja hänen kokonaisvaltaista kehitystään tarjoamalla eri ikäryhmille suunnattua toimintaa. Pyrimme olemaan avoin kasvunpaikka sekä haluamme tuoda toivoa ja pyhää lapsiperheiden arkeen. Sinun tehtävänäsi olisi toteutaa tavoitettamme Perhekerhoissa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa.

Nuorisotyönohjaaja, Hämeenkyrön seurakunta, Hämeenkyrö

8.9.2014
Hämeenkyrön seurakunnassa on haettavana NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA 1.11.2014 LUKIEN Viran keskeisiin tehtäviin kuuluu monipuolinen seurakuntatyö nuorisotyön ja rippikoulutyön sekä jonkin verran varhaisnuorisotyön työaloilla. Tehtävään kuuluu leirityötä. Viran pätevyysvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan pätevöittävä tutkinto. Musiikillinen osaaminen katsotaan eduksi. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja valitulta vaaditaan rikostaustaote. Virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja sen palkkaus on 2.290,00 - 2.633,00 euroa. Kirjallinen hakemus ja cv on toimitettava 16.9..2014 klo 12.00 mennessä osoitteella: Hämeenkyrön seurakunta, Hollitie 2, 39100 Hämeenkyrö. Lisätietoja antaa kappalainen Henna-Riikka Rinne puh. 044-7248351.

LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turku

6.9.2014
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on haettavana LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE Työsuhde alkaa 1.1.2015. Lastenohjaajan tehtäviin kasvatusasian keskuksessa

LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turku

6.9.2014
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa on haettavana LAPSITYÖNOHJAAJAN (502/80) VIRKA. Viranhaltija toimii kasvatusasiain keskukseen

TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turku

6.9.2014
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloustoimistossa on haettavana TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA Viran kelpoisuusehto on ekonomin / kauppatieteiden

Johtava nuorisotyönohjaaja Vihdin seurakunta, Vihdin seurakunta, Vihti

6.9.2014
Tule johtavaksi nuorisotyönohjaajaksi Vihdin seurakuntaan! Tule innostavaan Vihdin seurakunnan nuorisotiimiin. Nuorisotyötä tehdään tiimissä, johon kuuluu

Nuorisotyönohjaaja Vihdin seurakunta, Vihdin seurakunta, Vihti

6.9.2014
Tule nuorisotyönohjaajaksi Vihdin seurakuntaan! Haemme rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön nuorisotyönohjaajaa. Nuorisotyön tiimissä on neljä nuorisotyönohjaajaa, nuorisopastori

Talouspäällikkö, Pomarkun seurakunta, Pomarkku

5.9.2014
Pomarkun seurakunnassa on haettavana talouspäällikön virka 1.1.2015 alkaen. Työhön perehtymisen voi aloittaa työsopimussuhteessa ennen viran vastaanottamista. Pomarkku on noin 2000 jäsenen aktiivinen seurakunta Pohjois-Satakunnassa Porin ja Kankaanpään välillä. Talouspäällikön tehtävänä on mm johtaa, suunnitella, hoitaa ja kehittää talous - ja henkilöstöhallintoa, valmistella toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tilinpäätökset, toimia hautaus- ja kiinteistötoimen esimiehenä ja toimia esittelijänä kirkkoneuvostossa. Lisäksi talouspäällikkö hoitaa kirkkoherranviraston tehtäviä, toimii palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Hakijalta edellytetään kaupallisen alan AMK-tutkintoa tai muuta vastaavaa virkaan soveltuvaa tutkintoa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. seurakunnan jäsen. Arvostamme seurakuntaelämän tuntemusta, hyviä esimies- ja yhteistyötaitoja, atk-osaamista ja kokemusta julkishallinnon tehtävistä. Koeaika on 4 kk. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Viran palkka on hinnoitteluryhmä J 10 mukainen. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 25.9.2014 klo 16 mennessä osoitteella: Pomarkun seurakunta, kirkkoneuvosto, Tornitie 1, 29630 Pomarkku. Kirjekuoreen tunnus "Talouspäällikkö". Liitä hakemukseesi CV sekä jäljennökset opinto- ja työtodistuksista. Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut suoritetaan 2.10.2014. Haastatteluun valituille ilmoitetaan aika 26.9.2014. Lisätietoja antavat kirkkoherra Hannu Anttoora p. 050-3240625, hannu.anttoora@evl.fi ja talouspäällikkö Heikki Kulmala p. 050-5729990, heikki.kulmala@evl.fi.

Vahtimestari, Hausjärven seurakunta, Hausjärvi

5.9.2014
Hausjärven seurakunta etsii vuorotteluvapaan sijaisuuteen itsenäiseen työhön kykenevää vahtimestari-siistijää ajalle 3.11.2014 - 26.10.2015. Pääasialliset työtehtävät ovat kiinteistöjen siivous ja vahtimestarin työt. Varsinainen työn tekemispaikka on Oitin seurakuntatalo. Työ on itsenäistä ja vaihtelevaa. Työtehtävien puitteissa tulee jonkin verran liikkumista eri kiinteistöjen välillä. Tehtäväkenttää on mahdollista laajentaa myös kirkollisiin työtehtäviin. Valittu henkilö perehdytetään hyvin työtehtäväänsä. Seurakunnassamme on mukavia ihmisiä töissä ja hyvä työilmapiiri. Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva henkilöauton ajolupa. Työ on pääasiassa päivätyötä, 38,25 h/viikko 3 viikon tasoittumisjaksolla. Työsuhteessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun henkilön tulee olla työtön. Tehtävään liittyvät yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimitse 050 595 5441. Lyhyet hakemukset sähköpostilla osoitteeseen marja-liisa.heinila@evl.fi perjantaihin 19.9.2014 klo 14.00 mennessä.

Seurakuntapastori Siikalatvan seurakunta, Siikalatvan seurakunta, Siikalatva

5.9.2014
Siikalatvan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka 1.11.2014 alkaen. Virkaan valittavalta toivotaan hyvää motivaatiota perusseurakuntatyöhön (jumalanpalvelukset

Seurakuntapastori, Siikalatvan seurakunta, Siikalatva

4.9.2014
Virkaan valittavalta toivotaan hyvää motivaatiota perusseurakuntatyöhön (jumalanpalvelukset ja toimitukset) ja halua tehdä seurakunnallista kasvatustyötä. Viranhoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.