Uutiset

04 elokuun 2022

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin muutoksia 1.8.2022 alkaen

Elokuun alussa voimaan tulleet työsopimuslain ja työaikalain muutokset perustuvat hallituksen esitykseen, jolla pantiin täytäntöön EU:n ns. työehtodirektiivi sekä vahvistettiin vaihtelevalla »»

28 kesäkuun 2022

SAK, Akava ja STTK: Työpaikoille tarvitaan lisää keinoja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK haluavat parantaa mahdollisuuksia puuttua työntekijöiden kohtaamaan syrjintään. Järjestöt esittävät muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan velvoitteen »»

27 kesäkuun 2022

Vetoomus syrjimättömän työelämän puolesta

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys. Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat niin työnantajiin kuin »»

22 kesäkuun 2022

Suorituslisästä uusi ohjeistus

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) koskevissa neuvotteluissa sovittiin viime keväänä, että sopimusosapuolet laativat kesäkuuhun mennessä yhteisen ohjeen yleisen palkkausjärjestelmän »»

17 kesäkuun 2022

Hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-aikasuunnittelusta täsmentäviä ohjeita

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) viime kevään neuvotteluissa sovittiin, että sopimusosapuolet laativat yhdessä tarkempaa ohjeistusta hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden »»

01 kesäkuun 2022

Korkein oikeus täsmensi työnantajan uudelleensijoittamisvelvollisuuden sisältöä irtisanomistilanteissa

Korkein oikeus antoi 13.5.2022 tärkeän ennakkopäätöksen työsopimuslain mukaisen uudelleensijoittamisvelvoitteen tulkinnasta. Kun työnantaja harkitsee työsopimussuhteisen työntekijänsä irtisanomista taloudellisella tai tuotannollisella eli »»

25 toukokuun 2022

KOKOUSKUTSU: Kassan kokous

Super työttömyyskassan kassan kokous järjestetään 7.6.2022 kello 17.00 hotelli Scandic Grand Centralissa, Helsingissä. Ennen kokousta on mahdollisuus ruokailuun kello 16.00. »»

25 toukokuun 2022

ETÄTYÖ

Kuluneiden kahden vuoden aikana myös seurakunnissa on monissa tehtävissä laajennettu mahdollisuutta tehdä etätyötä, jos se työn luonteen perusteella on mahdollista. »»

13 toukokuun 2022

Länsi-Uudenmaan alueen jäsenet!

Hei Kirkon alojen Länsi-Uudenmaan alueen jäsenet!   Tänä vuonna Kirkon alat – liitto täyttää 65 vuotta, jonka kunniaksi Kirkon alat »»

02 toukokuun 2022

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avataan tänään 2. toukokuuta

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avataan tänään 2. toukokuuta. Palvelu auttaa kesätyöntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse, WhatsAppissa ja nettilomakkeen »»