Uutiset

20 tammikuun 2020

Kirkon työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet

Neuvottelut työehdoista, palkoista ja mm. kiky-tunneista ovat alkaneet kaikkien Kirkon alojen sopimusalojen osalta. Nykyiset kristillisten järjestöjen ja ortodoksien työehtosopimukset ovat »»

08 tammikuun 2020

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020

Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liitteen 4 päivityksen vuodelle 2020. Virka- tai työmatkasta aiheutuvien korvattavien matkustamiskustannusten »»

20 joulukuun 2019

Uusi työaikalaki pähkinänkuoressa

Vuoden 2020 alussa tulee voimaan uusi työaikalaki (872/2019). Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on koonnut omille kotisivuilleen tietopaketin uuden työaikalain keskeisistä »»

29 marraskuun 2019

Jäsenkysely aluetoiminnasta

VASTAA JA OSALLISTU LOMAVIIKKOPAKETIN ARVONTAAN! LOMAMÖKKIEN ALENNUS NOIN -35% HIIHTOLOMASESONGIN NORMAALIHINNASTA! Hyvä Kirkon alojen jäsen! Kirkon alat haluaa tarjota jäsenilleen »»

21 marraskuun 2019

Kirkon alojen järjestämät evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille tarkoitetut koulutukset vuonna 2020

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi alla luetellut Kirkon alojen järjestämät kurssit. Asiasta on tiedotettu seurakuntia »»

11 marraskuun 2019

Kirkon alat ry:n hallitus päätti irtisanoa kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen päättymään 31.1.2020

Kirkon alojen hallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 irtisanoa kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) nykyisen sopimuskauden päättyväksi ensi tammikuun lopussa eli 31.1.2020. Sopimuksessa »»

26 syyskuun 2019

Marja Okkola on valittu vuoden lastenohjaajaksi

Keski-Lahden seurakunnan perhetyötä tekevä lastenohjaaja Marja Okkola on valittu Vuoden lastenohjaajaksi. Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus teki valinnan saamiensa esitysten perusteella. »»

25 syyskuun 2019

Hallitus antoi Eduskunnan käsiteltäväksi kirkkolain uudistamista koskevan lakiesityksen (HE 19/2019)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun voimassa olevan kirkkolain. Esitys on kirkkoa koskevan »»

29 elokuun 2019

Kirkon alat ry antoi lausunnon yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista

Kirkon alat ry esittää, että yritysten yhteistoimintalakia muutettaessa lain soveltamisala ulotetaan myös evankelis-luterilaiseen ja Suomen ortodoksiseen kirkkoon. Kirkkojen asema nyky-yhteiskunnassa »»

22 elokuun 2019

Työaikalain kysymykset kirkon pääryhmään

Kirkon työntekijäjärjestöt ja evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitos päättivät yhteisesti siirtää 1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain vaikutuksia koskevat kysymykset pääryhmän neuvoteltavaksi osana normaalia »»