Jäsenyhdistykset

17 helmikuu 2021

Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssit haettavissa PHT ry:n sivuilla

Palkansaajien hyvintointi ja terveys ry:n (PHT) hyvinvointikurssit aikuisille ja lapsiperheille tarjoavat tukea ja uutta näkökulmaa hyvinvointiin. Kaikki kesän 2021 hyvinvointikurssit »»

15 tammikuu 2021

Kirkon alat antoi lausunnon yhteistoimintalain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan annettavaksi uusi yhteistoimintalaki, joka korvaisi voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä sekä henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain. »»

08 tammikuu 2021

Matkakustannusten korvauksiin muutoksia 1.1.2021 alkaen

Virka- ja työmatkojen matkakustannusten korvausten perusteisiin tuli vuoden alussa muutamia tarkistuksia. Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevien osalta nämä ilmenevät Kirkon virka- »»

13 marraskuu 2020

Vuosikokouksen antia

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 25.9.2020 Hämeenlinna.   Corona-19 pandemiasta johtuen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Satu Länsmans. Ja sihteeriksi hallituksen jäsen Mira »»

05 kesäkuu 2020

Työneuvoston lausunto työaikalain soveltamisesta Kirkon hengelliseen työhön

Evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on jo yli vuoden ajan ollut epätietoisuutta siitä, mikä vaikutus 1.1.2020 voimaan tulleella uudella työaikalailla on Kirkon »»

26 maaliskuu 2020

Tiedote Kirkon alojen jäsenille, jotka työskentelevät kristillisissä järjestöissä tai ortodoksisen kirkon palveluksessa

Maan hallitus on valmistellut työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan liittyviä muutosesityksiä erittäin ripeällä aikataululla. Lainsäädäntömuutokset ovat näissä poikkeusoloissa välttämättömiä. Koronavirusepidemian aiheuttama äkillinen »»

17 maaliskuu 2020

Kysymyksiä ja vastauksia koronavirus-tilanteen johdosta

Kirkon alojen jäsensivuille on lisätty sivu, jossa on usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia Koronavirus-tilanteen nostattamista palvelussuhdekysymyksistä. Sivua päivitetään sitä mukaan, »»

10 maaliskuu 2020

Kristillisille järjestöille uusi työehtosopimus

Kristillisten järjestöjen uusi työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä 3,2 % ja palkattomat kiky-tunnit on poistettu »»

14 helmikuu 2020

Kirkon alojen työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet verkkaisesti, mutta hyvässä hengessä

Neuvottelut työehdoista, palkoista ja mm. kiky-tunneista ovat jatkuneet kaikkien Kirkon alojen sopimusalojen osalta. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut yleinen työmarkkinatilanne, mutta »»

28 tammikuu 2020

KJTES ja OrTES sopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2020

Kirkon alat ry:llä on parhaillaan käynnissä sopimusneuvottelut kaikilla sopimusaloilla. Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksesta (KJTES) ja Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksesta (OrtTES) on »»