Yleiset uutiset

07 huhtikuun 2022

Alueellisten työeläkekoulujen livekiertue starttaa pian

Tervetuloa alueelliseen työeläkekouluun! Teemoina ovat työeläkekuntoutus, työurien pidentäminen ja eläke-etuudet Vastaamme mm. kysymyksiin: Mitä ovat suomalaisen työeläkejärjestelmän perusperiaatteet? Riittävätkö eläkerahat »»

06 huhtikuun 2022

Voimassaolevat OrtTES ja KJTES-tekstit on päivitetty liiton kotisivuille

Helmikuun alussa (1.2.2022) alkaneiden uusien sopimuskausien perusteella muutetut Suomen ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen työehtosopimusten tekstit on lisätty Kirkon alojen »»

01 huhtikuun 2022

Palkka ei ole vetovoimatekijä pastorin työssä

Lähtökohtaisesti pastorit ovat päätyneet työhön kutsumuksen ajamina. Soveltuvaa ammattikorkea- tai yliopistotasoista koulutusta ei palkkauksessa riittävästi arvosteta. Lähtöpalkka on kutakuinkin sama »»

29 maaliskuun 2022

Kristillisten järjestöjen työntekijät ovat humanitaarisen avustustyön ammattilaisia

Kirkon alojen jäsenistöstä moni työskentelee eri kristillisten järjestöjen palveluksessa. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu lähimmäisestä välittäminen ja huolehtiminen, eikä lähimmäisyys katso maiden »»

24 maaliskuun 2022

Työelämän järjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla

Työelämän järjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään »»

11 maaliskuun 2022

Evankelis-luterilaiselle kirkolle kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen kaikki osapuolet ovat hyväksyneet viikko sitten saavutetun neuvottelutuloksen, joten sopimus tulee voimaan. Sopimuskausi Sopimus on lähtökohtaisesti »»

03 maaliskuun 2022

Evankelis-luterilaiselle kirkolle neuvottelutulos

Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tänään torstaina (3.3.2022). Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sen jälkeen, kun se on käsitelty »»

28 helmikuun 2022

KirVESTES-neuvottelut jatkuvat

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) nykyisen sopimuskauden viimeinen voimassaolopäivä on tänään maanantaina 28.2. Neuvotteluja uudesta sopimuksesta on käyty pääsopijajärjestöjen »»

28 helmikuun 2022

Suomen ortodoksisen kirkon järjestöt vetoavat Ukrainan sodan uhrien puolesta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sotatoimet aiheuttavat siviiliväestölle kärsimyksiä ja koko maalle suuria aineellisia vahinkoja. Suomen ortodoksisen kirkon järjestöt pyytävät laajaa »»

25 helmikuun 2022

Kristilliset järjestöt keräävät varoja Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) kerää varoja ukrainalaisten perheiden auttamiseksi tukeakseen ruoka-avun, lämmikkeiden ja muiden perustarvikkeiden toimittamista konfliktista kärsiville. Lue lisää: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/uutiset/varoja-ukrainalaisten-perheiden-auttamiseksi/ »»