08 huhtikuun 2020 | Kirjoittaja Paula Aaltonen

Etätyössä luottamus tulee mitatuksi

Euroopan työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat kesällä 2002 etätyötä koskevan puitesopimuksen. Puitesopimuksen kansallinen täytäntöönpano toteutettiin Suomessa työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittamalla asiakirjalla toukokuussa vuonna 2005. Uuteen työn organisointitapaan oli puitesopimuksen mukaan kannustettava, jotta saataisiin mahdollisimman paljon etua tietoyhteiskunnasta.

Tähän asti mahdollisuudet etätöihin ovat vaihdelleet eri toimialojen välillä. Torstaina 12.3.2020 kaikki muuttui. Maan hallitus antoi vahvan suosituksen, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi etätöitä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan yli miljoona suomalaista onkin siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana. Etätyötä tekevät nyt kaikki, joille se on mahdollista.

Koronavirus on muuttanut monen suomalaisen arkea ja työelämää tavalla, jota ei ole ennen nähty. Erilainen arki on tuonut esiin aivan uudenlaisia iloja ja haasteita. Jonkun on vaikeaa keskittyä työn tekemiseen kotioloissa, jollain työn ja vapaa-ajan raja taas hämärtyy entisestään.

Parhaimmillaan etätyö mahdollistaa työn ja muun elämän järkevämmän yhteensovittamisen. Kun työpaikalle siirtymiseen tarvittava aika jää pois, voi käyttää enemmän aikaa esimerkiksi nukkumiseen tai liikuntaan. Molemmat tukevat hyvinvointia ja sitä kautta työssä jaksamista.

Moni arvostaa myös etätyössä saatua työrauhaa. Varsinkaan avokonttorin hälyssä työhön keskittyminen ei ole ollenkaan helppoa. Ilman keskeytyksiä etätyöpäivät ovat usein tuloksekkaita ja tehokkaita. Tutkimustenkin mukaan ihmiset ovat etätöissä aikaansaavia.

Yhä edelleen moni myös ajattelee niin, että työn tuottavuus ja tehokkuus ovat korkeimmillaan toimiston seinien sisäpuolella. Varsinkin työnantajille etätyöluvan myöntäminen voi olla haasteellista, koska silloin työtä ei voi fyysisesti valvoa. Kyse ei tosiasiassa ole työn valvonnasta, vaan luottamuksen puutteesta. Ja jos työyhteisössä ei ole luottamusta, ei siellä voi muutkaan asiat olla kunnossa.

Luottamus syntyy ja sitä ylläpidetään rehellisessä ja avoimessa vuorovaikutussuhteessa. Luottamuksen osoittaminen on samalla arvostuksen osoittamista, puolin ja toisin. Vahva kontrolli sen sijaan tukahduttaa vapauden ja vähitellen myös motivaation. Kun tehtävät ja aikataulut ovat selvillä, ja kun ihmiset tietävät, mitä tekevät, ei työn tekemisen paikalla tai edes työajalla pitäisi olla mitään väliä. Hyvin organisoidussa työssä luottamusvajeelle ei jää tilaa.

Mutta myös työntekijällä voi olla etätyössä omat uhkakuvansa. Pelko esimiehen epäsuosioon joutumisesta voi nakertaa etätöissä työskentelevää. Jäänkö jostain paitsi, jos en ole työpaikalla? Työpaikan sosiaaliset suhteet ja me-henki ovat kiistatta vahvoja sitouttajia. Etänä työskentelevä saattaakin kokea yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Jotta yhteishenki pysyisi yllä, on työyhteisön pidettävä keskinäistä yhteyttä etätyöskentelystä huolimatta. Keinoja on monia. Avoin viestintä, ajatusten vaihto ja yhdessä ideointi sekä arjen huumori pitävät yhteishenkeä yllä.

Työelämässä on jo pitkään odotettu sysäystä, joka käynnistäisi muutoksen. Nyt se on tapahtunut. Nopeasti muuttunut maailma on pakottanut luomaan uusia toimintatapoja ja ottamaan oikeasti digiloikan. Etätyön lisääntyessä itsensä johtamisen ja oman työn suunnittelun vaatimukset kasvavat, ja samalla ulkoapäin annetut rajat ja rakenteet saattavat vähentyä.

Vallitseva poikkeustilanne onkin tietynlainen stressi- ja asennetesti koko Suomelle. Kun aikanaan palataan taas normaaliin arkeen, voidaan laajasti miettiä, mikä toimi vanhassa toimistohulinassa ja mikä toimii paremmin etätyön maailmassa.

Suomeen etänä työskentely on rantautunut varmasti jäädäkseen. Sanotaan, että suomalaiselle kansanluonteelle etätyö sopii kuin nenä päähän. Meillä kun ei haittaa, vaikka olisi kilometri toiseen ihmiseen. Siispä, kun metsämökin ikkunasta kajastaa iltahämärässä sinertävä valo, siellä luterilainen työmoraali hakee täyttymystään, ja aamun sarastaessa työ tekijäänsä kiittää.