09 tammikuun 2018 | Kirjoittaja Paula Aaltonen

Hyvää alkanutta vuotta Kirkon alojen jäsenet!

Talouden käänteen ohella vuotta 2017 leimasi Suomi100 -juhlavuoden tunnus Yhdessä. Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tuli kuluneeksi sata vuotta. Samalla tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Kirkon alat sai alkunsa kirkonpalvelijoiden päätöksestä keskittää voimansa ja järjestäytyä. Liiton pitkää yhteistä taivalta juhlittiin yhdessä monin eri tavoin. Liitto on jäsentensä summa ja tänä päivänä Kirkon alojen vahvuus on moniammatillinen jäsenkunta sekä ekumeeninen toimintaympäristö.

Suomalainen yhteiskunta tunnetaan yhtenäisyydestään. Itsestään selvää yhtenäisyyden säilyminen ei ole. Tämä on hyvä muistaa, kun Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlien jälkeen edessämme on juuri alkanut vuosi 2018. Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun Suomi jakautui kahtia tavalla, jonka muistot ovat edelleen kipeät.

Meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa yhtenäisyys on ollut aika ajoin koetuksella. Toistaiseksi tehdyt ratkaisut ovat olleet maltillisia – ja suhteellisen yhtenäisiä. Palkankorotusten kilpajuoksuun kukaan ei ole lähtenyt.

Kirkon neuvottelupöydässä edetään tavoitteellisesti. Paikallisen sopimisen tultua mahdolliseksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiä ja suojaa pyritään parantamaan. Työaikakysymykset, mukaan lukien työvuoroluetteloiden laatimista koskevat määräykset sekä leirityö, ovat myös agendalla. Valmista pitäisi saada tammikuun loppuun mennessä.

​Suomalaisista kaksi viidesosaa luottaa ammattiliittoihin, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa Ilmapuntari-tutkimuksessa. Ay-liikkeellä onkin tärkeä tehtävä vaalia ja valvoa tasa-arvon toteutumista työpaikoilla ja edistää demokratiaa sopimusratkaisuin. Palkansaajan paras työsuhdeturva on edelleen ammattiliiton jäsenyys. Kirkon alojen jäsenmäärä on pysynyt vakaana, mutta myös uudet jäsenet ovat tervetulleita joukkoomme!

Kirkkoon suomalaisista luottaa noin puolet. Se kertoo siitä, kuinka tärkeää työtä kirkon sektorilla tehdään. Kirkon työtä ja hyvinvointia työpaikoilla pyritään myös jatkuvasti kehittämään. Kansallisen työelämän kehittämisstrategian visio on, että Suomen työelämä on Euroopan parasta vuonna 2020. Kirkon sopimusalalla strategiaa toteuttaa Kirteko, Kirkon työelämä 2020 -ohjelma. Kirtekon perusideana on, että työnantajan ja henkilöstön edustajat kehittävät työpaikkaa ja sen toimintoja yhteistoiminnallisesti. Kirtekon näkyvintä toimintaa ovat olleet verkostotapaamiset, jotka ovat mahdollistaneet eri toimijoiden vuoropuhelun sekä ajankohtaisen työelämätiedon välittämisen. Verkostotapaamiset ovat keskeinen osa Kirtekoa myös tänä vuonna. Kokonaan uutena toimintamuotona tarjotaan työpaikoille tukea ja sparrausta, jossa ammattikehittäjä auttaa työyhteisöä pääsemään omatoimisen kehittämisen alkuun.

Myös Kirkon alat on mukana Kirtekossa. Sen lisäksi haluamme panostaa jäsentemme henkilökohtaiseen hyvinvointiin tarjoamalla maksutonta Lifted WORK -verkkovalmennusta helmikuun alusta lukien. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu viipymättä mukaan!

Tehkäämme alkaneesta vuodesta parempi kuin koskaan. Hyvä elämä on kaikkien oikeus!

 

Ilon ja onnen hetkiä vuoteen 2018 toivottaen

Paula Aaltonen