Kirkon alat ry
Super työttömyyskassa

Jäsenhakemus / muutosilmoitus / valtakirja

Tällä lomakkeella liityt Kirkon alat ry:n ja jäsenyhdistyksen jäseneksi sekä Super työttömyyskassan jäseneksi.

Täytä lomake huolellisesti kaikkien tietojen osalta. Toimitamme lomakkeen työnantajallesi täytettäväksi loppuun.

Lomake tulee täyttä aina myös työnantajan tai jäsenyhdistyksen vaihtuessa. Oikein ja huolella täytetty lomake jouduttaa tietojesi siirtoa jäsenrekisteriin.

Jäsenyyden alkaminen

HUOM! Liiton jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut liittoon tai perinnän alkamispäivästä. Jäsenmaksu tulee periä/maksaa liittymispäivästä lähtien.

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut liittoon. Kassan jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti.


** Anna vähintän toinen numeroista 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan liiton, yhdistyksen ja työttömyyskassan säntöjä.
Tiedon jäsenyydestäni ja yhteystietoni saa luovuttaa elinkeinonharjoittajille tai muulle sivulliselle, joka liiton kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tarjoaa tai merkkinoi jäsenyyteen perustuvia etuja.

Lomakkeen käsittely. *