Kyrkliga sektorn rf
Super arbetslöshetskassa

Ansökan om medlemskap / ändringsanmälan / fullmakt

Anvisningar för ifyllande av ansökan om medlemskap/ändingsanmälan och fullmakten

Med denna blankett ansluter du dig som medlem till en medlemsförening i Kyrkliga sektorn rf samt till Super arbetslöshetskassa.

Fyll noga i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten. Blanketten bör alltid ifyllas i även vid byte av arbetsgivare eller medlemsföreningen. En korrekt och noggrant ifylld blankett påskyndar införandet av dina uppgifter i medlemsregistret.

Medlemskapets början

OBS!Ditt medlemskap i förbundet börjar den dag då ansökan anländer till förbundet eller den dag då medlemsavgiften börjar tas ut. Medlemsavgiften ska tas ut/betalas från och med anslutningsdagen.

Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan börjar den dag då ansökan anländer till förbundet. Medlemskapet i kassan kan inte börja retroaktivt.** Anna vähintän toinen numeroista 

 

Jag försäkrar att uppgifterna är korrekta och förbinder mig att följa förbundets, föreningens och kassans stadgar.
Uppgifter om mitt medlemskap och mina kontaktuppgifter får överlåtas åt näringsidkare och andra utomstående som på basis av avtal med förbundet marknadsför eller erbjuder förmåner åt förbundets medlemmar.

Bearbetning formen. *