Uravalmennuksen avulla CV ja työhakemus kuntoon

Miten valmennukseen pääsee mukaan?

Uravalmennukseen pääsee mukaan varaamalla ensin ajan suoraan Sonjalta joko puhelimitse numerosta 040 508 5162 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen valmennusvainio@gmail.com.
Varaudu kertomaan jäsennumerosi, sekä toiveistasi valmennuksen suhteen. Varaa esille myös CV eli ansioluettelo.
Jos CV:tä ei ole valmiina, on hyvä kirjata ylös omaa työhistoriaa.
Ennen valmennusta on myös hyvä pohtia jo etukäteen, mitä valmennuksella haluaa saavuttaa ja mitä toiveita on tulevaa työuraa ajatellen.
Valmennus tapahtuu joko puhelimitse tai videopuheluna esimerkiksi Whatsapp-sovelluksen kautta.
Helsingin alueella on myös mahdollista sopia henkilökohtainen tapaaminen.
Jäsenillä on käytettävissä kaksi valmennuskertaa vuodessa.
Valmennuskeskustelut ovat aina luottamuksellisia.
Ajanvarauksia voi tehdä 4.2.2019 alkaen

Vahva rekrytointikokemus taustalla

Sonja Vaino

SONJA on tehnyt pitkän uran henkilöstöhallinnossa ja rekrytointien parissa. Päivätyönään hän työskentelee rekrytointiyrityksessä, mutta on jo vuodesta 2005 asti tehnyt valmennuksia oman yrityksensä kautta, ensin täyspäiväisesti ja myöhemmin sivutoimisesti. Koulutustaustana Sonjalla on henkilöstöhallintoon ja johtamiseen suuntautunut BBA Tradenomi ja osaamistaan hän on kehittänyt työvuosien aikana myös kouluttautumalla MB Elämäntaidon valmentajaksi® ja ryhmätyönohjaajaksi. Valmennustunteja Sonjalle on kertynyt noin 500, joten hän todella tietää, mistä puhuu.

Mitä hyötyä valmennuksesta Kirkon alojen jäsenille on?

VALMENNUKSEN ENSIASKEL on yhteisen ajan sopiminen. Valmennus tapahtuu useimmiten puhelimitse tai videopuheluna ja aivan ensiksi tehdään alkukartoitus, jossa käydään läpi jäsenen toiveita ja haasteita valmennuksen suhteen. Valmennuksessa mietitään käytännön toimenpiteitä, usein päivitetään cv:tä, käydään läpi työnhakuprosessia, sovitaan käytännön askeleita ja aikataulua.
Sonja tietää, että työnhaku on rankkaa ja hänelle on tärkeää pystyä tarjoamaan sparrausta ja henkisen puolen tukea työnhakuun. Tämän päivän työnhaussa CV:n painoarvo on suurempi kuin työhakemuksen. Päivätyössään Sonja keskustelee päivittäin rekrytoijien kanssa, joten hänellä on vahva käsitys siitä, mitkä seikat ovat ansioluettelossa olennaisia ja mitä CV:n tulee sisältää, jotta sillä pääsee työhaastatteluun.

Rohkeasti mukaan valmennukseen!

SONJA KANNUSTAA Kirkon alojen jäseniä hakeutumaan rohkeasti mukaan uravalmennukseen. Hänen tehtävänään on toimia rinnallakulkijana. Valmennuksessa mennään aina jäsenten ehdoilla. Ulkopuolisen henkilön avulla on kuitenkin mahdollista saada objektiivista näkökulmaa omaan työnhakuun ja urapohdintoihin. Tärkeää on kuitenkin oma motivaatio: Sonja ei kirjoita CV:tä kenenkään puolesta vaan antaa eväät sen tekemiseen itse. Jos työnhaku on kestänyt pitkään, niin valmennuksessa voidaan tarvittaessa käydä vahvuuksia läpi: mitä saavutuksia on uran aikana tullut ja mitä on oppinut omista työvuosistaan. Sonja muistuttaa, että on ok olla ylpeä omista saavutuksistaan ja niiden oikeanlainen esiintuomien työnhaussa on ratkaisevaa uuden työpaikan saamisen kannalta.