Jäsenyys ja maksut

Jäseneksi liittyminen

Kirkon alat ry:een liitytään täyttämällä Kirkon alat jäsenilmoituslomake.

Työnantaja perii lomakkeen valtakirjaosan perusteella jäsenmaksun, ja hoitaa tilitykset suoraan pankkiin. Siksi ennen jäsenilmoituslomakkeen liiton toimistoon lähettämistä on työnantajan edustajan (palkanlaskijan) allekirjoitettava valtakirjaosa jäsenilmoituslomakkeesta. Jäsen voi myös maksaa jäsenmaksunsa itse, jolloin valtakirja jätetään täyttämättä.

Jäsenilmoituslomakkeita on saatavana paikallisilta Kirkon alat luottamusmiehiltä, liiton toimistosta tai tästä Liittymislomake.

HUOM! Jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun hakemus on saapunut liiton toimistoon tai sen kuukauden alusta, josta jäsenmaksua aletaan periä. Jäsenmaksujen perinnän tulee alkaa siten samanaikaisesti jäsenyyden alkamisen yhteydessä. Jäseneksi ei voi liittyä takautuvasti. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun hakemus on saapunut liiton toimistoon.

Liiton jäsenpalvelu toimittaa jäsenyyttä hakeneille jäsenkortin noin kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenhakemus on käsitelty. Jäsenkortti oikeuttaa jäsenetujen saantiin.

Osoitteenmuutokset sähköpostilla galina.voloshina (at) kirkonalat.fi
Jäseneksi liittyminen Kirkon alat ry:n jäsenet liittyvät liittoon oman alansa jäsenyhdistysten kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa, helluntailiikkeen parissa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät tai kirkon alan ammateissa olevat. Liittymislomakkeita voi tiedustella oman työpaikan luottamusmiehiltä, tulostaa verkkosivuilta Liittymislomake tai tilata liiton toimiston jäsenpalvelusta, puh. 0207 912 530.

Mikäli työnantaja alkaa periä jäsenmaksua suoraan palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa oleva valtakirjaosio.

Jäsenyys alkaa, kun hakemus on saapunut liiton toimistoon ja jäsenmaksuperintä aloitetaan. Takautuvasti jäseneksi ei voi liittyä. Postita lomake mahdollisimman pian. Jäsenen huolehtiessa jäsenmaksuista itse, toimitetaan jäsenilmoituslomake liiton toimistoon ilman valtakirjaosan täyttämistä. Liiton toimistosta lähetetään viitteelliset jäsenmaksutilisiirrot, kun lomake on käsitelty.

Jäsenen siirtyessä toisesta liitosta ja työttömyyskassasta Kirkon alat ry:n ja sen työttömyyskassan jäseneksi, tulee ilmoitus tehdä 30 päivän sisällä, jotta aikaisempi jäsenyys jatkuu ilman katkosta. Tällä on merkitystä mm. työssäoloehdon täyttymisessä, mikä vaikuttaa oikeuteen saada mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa.

Jäsenmaksu kattaa liiton, jäsenyhdistyksen, aluetoimikunnan, keskusjärjestö STTK:n ja Super työttömyyskassan jäsenmaksun. Liittoomme liittymällä pääset siis myös työttömyysturvalain mukaisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin (jäsenyysehto, työssäoloehto on 26 viikkoa). Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. Huom! Lähetetyn työntekijän sekä yksilöllisen yhteistoimintajäsenen vuosimaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.

Jäsenmaksu 2023

Jäsenmaksu on 1,3 %  (sis. liiton, jäsenyhdistyksen, aluetoimikunnan, keskusjärjestö STTK:n ja Super työttömyyskassan jäsenmaksun) ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Lomarahoista peritään myös jäsenmaksu.
Lähetetyn työntekijän vuosimaksu 50 euroa/vuosi.

Jäsenyhdistyksen ja työnantajan vaihto:
Kun vaihdat työ-/toimipaikkaa, huolehdi, ettei jäsenmaksuun tule katkosta. Muista tehdä uudelle työnantajalle jäsenmaksun perintävaltakirja, edellisen työpaikan valtakirja ei siirry uudelle työnantajalle. Tämä muutosilmoitus/valtakirja löytyy Kirkon alojen nettisivulta sähköisenä osoitteesta https://www.kirkonalat.fi/jaseneksi/ ja pdf-muotoisena https://www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet/ Jäsenmaksun voi maksaa myös itse.
Palkkalaskelmasta on hyvä aina välillä tarkistaa, että jäsenmaksu on varmasti peritty.

Opiskelijajäsenyys

Kirkon alat ry:een on mahdollista liittyä jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Liitto ei peri opiskelijajäseniltä jäsenmaksua. Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan liittoon (jäsenilmoituslomakkeella, jossa on työnantajan tiedot ja allekirjoitus) samoin kuin sen päättymisestä. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös opiskelijajäseniä.

Eläkeläisjäsenyys

Eläkkeelle jäävällä liiton jäsenellä on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttään eläkeläisjäsenenä. Eläkeläisjäsenmaksu on 40 € vuodessa. Sitä ei peritä sinä vuonna kun siirtyy eläkeläisjäseneksi, mikäli ay-jäsenmaksuja on kertynyt sinä vuonna vähintään 40 €. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös eläkeläisjäseniä (HUOM! Matkavakuutus on voimassa vain alle 68-vuotiailla). Lomakkeen saa liiton toimistosta tai Kirkon alat internet-sivuilta.

Ilmoitus palkattomasta virkavapaasta / työlomasta

Jäsenen tulee palkattomilta kausilta täyttää yllämainittu lomake jäsenyyden säilyttämiseksi. Palkattomuuden syynä voi olla mm. opiskelu, äitiys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa, asevelvollisuus tai työttömyys ilman oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lomakkeita voi tilata liiton toimistosta tai tulostaa verkkosivuilta. Jäsenmaksua ei peritä palkattomilta jaksoilta.

Eroilmoitus

Jäsenyydestä eroamisen on aina tapahduttava kirjallisesti, myös silloin kun on kysymys eläkeläisjäsenestä. Eroilmoituslomakkeita voi tilata liiton toimistosta, tulostaa netistä tai sen voi tehdä vapaamuotoisena. Ilmoituksesta tulee näkyä, että jäsen eroaa sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyydestä, henkilön nimi, henkilötunnus, eropäivä ja eron syy.

Tiedustelut ja osoitteenmuutos
Jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin voit soittaa puhelinpalveluumme puh. 0207 912 530 ja osoitteenmuutokset voi tehdä sähköpostilla galina.voloshina (at) kirkonalat.fi

Liiton palvelut

Edunvalvonta
Kirkon alat neuvottelee ja sopii ev. lut. kirkon virka- ja työehtosopimuksista neuvottelujärjestelmän mukaan. Liitolla on seurakunnissa ja kirkon yhteisissä organisaatioissa eri puolella maata lähes 400 luottamusmiestä, jotka ovat ensisijaisesti jäsenten apuna erilaisissa sopimuksiin liittyvissä asioissa. Liiton toimistossa edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin vastaavat lakimiehet, kts. yhteystiedot.

Työehtosopimusneuvotteluja on käyty seuraavien kristillisten järjestöjen kanssa: Suomen Lähetysseura, Kansanlähetys, Pipliaseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Kylväjä, Sanansaattajat, Kansan Raamattuseura, Suomen Merimieskirkko ja Suomen Raamattuopisto.

Super ja Tehy ry:n jäsenet, jotka ovat kirkon alan tehtävissä saavat jäsenneuvonnan ja muut edunvalvontapalvelut (mm. kuoppakorotusesitykset) luottamusmiehiltä ja liiton toimistosta kuten Kirkon alat jäsenet, Superin ja Tehyn välisten yhteistoimintasopimusten nojalla.

Koulutus

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua liiton järjestämille kursseille, joilla kartutetaan työelämätietämystä. Kurssit ovat jäsenille ilmaisia ja myös matkat maksetaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen.

Koulutus- ja kurssiasioita koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestöasiantuntija, puh. 0400 157 992.

Kurssi-ilmoittautumiset mieluiten www-sivujen kautta www.kirkonalat.fi > Tapahtumat, missä täytetään sähköinen lomake tai puhelimitse Galina Voloshina, puh. 0207 912 533, e-mail: galina.voloshina (at) kirkonalat.fi

Tiedotus

Liiton lehti Kirkon töissä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lähetämme kerran kuussa kaikille jäsenillemme sähköpostiin uutiskirjeen sen hetkisistä ajankohtaisista asioista.  Ajankohtaiset asiat löytyvät myös kotisivuiltamme www.kirkonalat.fi. Jäsenkortti on todiste jäsenille tarkoitettuja alennuksia haettaessa.

 

Kirkon alat ry:n varsinaisena jäsenenä olet vakuuttanut itsesi Super työttömyyskassassa. Kassa maksaa jäsenilleen työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta laissa määritellyin edellytyksin.

Työttömyyskassan yhteystiedot:

Puhelinpalvelu 09 2727 9377 ma-pe klo 9.00-13.00
Käyntiosoite: Kellosilta 3, Itä-Pasila, Helsinki

Hakemusten postitusosoite:
Super työttömyyskassa
PL 117, 00521 HELSINKI

Faksi 09 278 6531
https://nettikassa.supertk.fi
Lisätietoja www.supertk.fi

 

Jokainen uusi jäsen sekä jäsenhankkija saavat 30 euron K-ryhmän lahjakortin / jäsen, edellyttäen että uuden jäsenen työsuhteen kesto tulee olemaan vähintään 6 kuukautta.

Tiedustelut ja jäsenhankintamateriaali Kirkon alat jäsenpalvelusta, puh. 0207 912 530

TAKAISIN YLÖS