Eläkeläisjäsenhakemus (sähköinen)

Nimi *

Henkilötunnus *

Osoite *

Paikkakunta ja postinumero *

Sähköpostiosoite

Olen jäänyt eläkkeelle ja eroan Super-työttömyyskassasta alkaen *

Eläkeläisjäsenmaksu on 40 €/vuosi. Maksua ei peritä sinä vuonna, kun jää eläkkeelle, jos ay-jäsenmaksua on kertynyt ko. summan verran.