Opintorahalomake

Kirkon alat ry:n OPINTORAHA

Kirkon alat ry myöntää opintorahaa varsinaisille
jäsenilleen (ei opiskelijajäsenille) aikuisten
ammatilliseen perus,- jatko- ja/tai täydennyskoulutukseen,
joka valmentaa kirkon ammatteihin
tai tuottaa siihen lisäpätevyyttä . Stipendi
myönnetään vain kerran kuhunkin tutkintoon tai
opintomatkaan.
Muina kriteereinä mm. hakijan taloudellinen
asema, jäsenyysaika Kirkon alat ry:ssä ja onko
saanut aiemmin liiton opintorahaa. Opintorahaa
ei myönnetä takautuvasti tutkinnon
suorittamisen jälkeen.

HAKEMUS

Hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden ja
opintorahoja jaetaan niin kauan kuin budjetoituja
varoja riittää. Opintorahat ovat suuruudeltaan
50 – 200 euroa. Liitä tutkintoa varten haettavaan
opintorahahakemukseen opintosuoritusote.
Täytä hakemuslomake ja palauta se huolellisesti
täytettynä liiton toimistoon osoitteella
Kirkon alat ry, Asemamiehenkatu 2, 00520
Helsinki. Lisätietoja järjestöasiantuntija Paula
Antellilta: paula.antell@kirkonalat.fi tai 0400
157 992.

Hakijan suku- ja etunimi *

Henkilötunnus *

Osoite *

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite *

Tehtävänimike

Työnantaja

Opintojen kohde *

Oppilaitos *

Paikkakunta *

Opintojen kesto *

Kustannukset (erittely)*

Omat bruttotulot *

Puolison tulot

Olen anonut opintotukea/-avustusta (Mainittava, mistä?)
*

Saan euromääräistä opintotukea/-avustusta *

Avustusten euromäärä yhteensä
*

Olen saanut Kirkon alat ry:n opintorahaa vuonna
*

Perustelut hakemuksellesi):

Tilinumero (mahdollista avustusta varten) *