Opintorahalomake

Kirkon alat ry:n OPINTORAHA

Kirkon alat ry myöntää opintorahaa varsinaisille jäsenilleen (ei opiskelijajäsenille) aikuisten
ammatilliseen perus,- jatko- ja/tai täydennyskoulutukseen, joka valmentaa kirkon ammatteihin tai tuottaa siihen lisäpätevyyttä. Stipendi myönnetään vain kerran kuhunkin tutkintoon tai opintomatkaan.

Muina kriteereinä mm. hakijan taloudellinen asema, jäsenyysaika Kirkon alat ry:ssä ja onko
saanut aiemmin liiton opintorahaa. Opintorahaa ei myönnetä takautuvasti tutkinnon suorittamisen jälkeen.

HAKEMUS

Hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden ja opintorahoja jaetaan niin kauan kuin budjetoituja varoja riittää. Opintorahat ovat suuruudeltaan 50 – 200 euroa. Liitä tutkintoa varten haettavaan opintorahahakemukseen opintosuoritusote tai muu vastaava todistus opinnoista.

Täytä alla oleva sähköinen hakemuslomake huolellisesti. Liitteet voit toimittaa sähköpostitse jaana.kovanen@kirkonalat.fi tai liiton toimistoon osoitteella Kirkon alat ry, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki. Lisätietoja antaa Jaana Kovanen p 0400 214 437.

Hakijan suku- ja etunimi *

Syntymäaika *

Osoite *

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite *

Tehtävänimike

Työnantaja

Opintojen kohde, suoritettava tutkinto tai koulutus *

Oppilaitos *

Opintojen ajanjakso / suoritusaika *

Perustelut hakemuksellesi: *

Opintojen kustannukset (erittely) *

Omat bruttotulot *

Olen anonut opintotukea/-avustusta (Mainittava mistä) *

Saan euromääräistä opintotukea/-avustusta *

Avustusten euromäärä yhteensä *

Olen saanut Kirkon alat ry:n opintorahaa vuonna *

Pankkitilin numero (mahdollista avustusta varten) *