Opintorahalomake

Kirkon alat ry:n OPINTORAHA

Kirkon alat ry myöntää opintorahaa varsinaisille jäsenilleen (ei opiskelijajäsenille) aikuisten
ammatilliseen perus,- jatko- ja/tai täydennyskoulutukseen,joka valmentaa kirkon ammatteihin tai tuottaa siihen lisäpätevyyttä . Stipendi myönnetään vain kerran kuhunkin tutkintoon tai opintomatkaan.
Muina kriteereinä mm. hakijan taloudellinen asema, jäsenyysaika Kirkon alat ry:ssä ja onko
saanut aiemmin liiton opintorahaa. Opintorahaa ei myönnetä takautuvasti tutkinnon suorittamisen jälkeen.

HAKEMUS

Hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden ja opintorahoja jaetaan niin kauan kuin budjetoituja varoja riittää. Opintorahat ovat suuruudeltaan 50 – 200 euroa. Liitä tutkintoa varten haettavaan opintorahahakemukseen opintosuoritusote.
Täytä hakemuslomake ja palauta se huolellisesti täytettynä liiton toimistoon osoitteella
Kirkon alat ry, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki. Lisätietoja järjestöasiantuntija Ilona Lehmukselta:
ilona.lehmus@kirkonalat.fi tai 040 357 3981.

Hakijan suku- ja etunimi *

Henkilötunnus *

Osoite *

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite *

Tehtävänimike

Työnantaja

Opintojen kohde *

Oppilaitos *

Paikkakunta *

Opintojen kesto *

Kustannukset (erittely)*

Omat bruttotulot *

Puolison tulot

Olen anonut opintotukea/-avustusta (Mainittava, mistä?)
*

Saan euromääräistä opintotukea/-avustusta *

Avustusten euromäärä yhteensä
*

Olen saanut Kirkon alat ry:n opintorahaa vuonna
*

Perustelut hakemuksellesi):

Tilinumero (mahdollista avustusta varten) *