Keitä olemme

Kirkon alat ry edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä. Myös kutsumusammateissa työskentelevät tarvitsevat vahvaa edunvalvontaa, ja sitä me haluamme jäsenillemme tarjota. Kaikki kirkkojen ja kristillisten järjestöjen virka- ja työehtosopimukset ovat syntyneet meidän aloitteestamme.

Vahvan edunvalvonnan lisäksi meille on tärkeää tarjota palveluita, jotka aidosti hyödyttävät kaikkia jäseniämme, joita meillä on ympäri Suomen ja jopa ympäri maailman. Olemme liitto, joka kuuntelee jäseniään ja jonne on helppo soittaa tai ottaa yhteyttä, oli kysymys isommasta tai pienemmästä työelämän kysymyksestä.

Toiminta ja arvot

Kirkon alat ry pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.

Jäsenemme arvostavat yhteisöllisyyttä, kirkollisia arvoja sekä rehtiä ja avointa toimintatapaa. Kirkon alat ry perustaa toimintansa kristilliselle arvopohjalle. Päätöksenteko perustuu parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja hyville hallinnollisille käytännöille.

Ekumeeninen, moniammatillinen ammattiliitto

Kirkon alat on evankelisluterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon, kristillisten järjestöjen sekä helluntailiikkeen työntekijöiden oma ammattiliitto. Moniammatillisena liittona olemme perehtyneet kirkkojen ja järjestöjen eri toimialojen ja työtehtävien erityispiirteisiin. Olemme vahva edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Neuvottelemme kaikkien kolmen sopimusalamme virka- ja työehtosopimukset jäsentemme puolesta. Jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta huolehtivat työpaikkojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä ammatilliset jäsenyhdistykset. Kirkon alat osallistuu tiiviisti jäsentemme työelämän parantamiseen ja olemme monin tavoin mukana kirkon työn ammatillisten koulutusten kehittämistyössä. Kirkon alat on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö, Reilu Kauppa ry:n jäsenjärjestö ja keskusjärjestö STTK:n jäsen.

KIRKON ALOJEN KESKEISIÄ TAVOITTEITA:

  • palkka vastaa työn vaativuutta
  • kirkon työpaikoilla voidaan hyvin
  • työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti

KIRKON ALAT EDUSTAA MM. SEURAAVIA AMMATTIKUNTIA:

• suntio
• vahtimestari
• seurakuntamestari
• emäntä
• siistijä
• lastenohjaaja
• lapsityönohjaaja
• nuorisotyöntekijä
• diakoniatyöntekijä
• lähetyssihteeri
• pappi, pastori
• kirkkoherra
• kanttori
• toimistotyöntekijä
• hallintopäällikkö
• talouspäällikkö
• hautausmaanhoitaja

Kirkon alojen jäsenet ovat vakuutettuina Super-työttömyyskassassa, joka maksaa ansiosidonnaista työttömyysmyysturvaa työttömille ja lomautetuille. Kirkon alojen luottamusmiehet ovat mukana paikallisissa neuvotteluissa ja auttavat jäseniään työsuhdekysymyksissä Kirkon alojen lakimiehet antavat neuvoja, ohjeita ja apua, jos jäsentä uhkaa lomautus tai irtisanominen. Super-työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Kirkon alojen jäsenmaksuun.

LIITY JÄSENEKSI