EVL Kirkon virka- ja työehtosopimukset

KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A2/2018 (13.3.2018)

Kirkon virka- ja työehtosopimukset suomeksi (Linkki Kirkon työmarkkinalaitoksen (Sakasti) sivuille)

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal på svenska

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaiset palkkataulukot (vähimmäispalkat)

 

Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvia ohjeita ja suosituksia: