KirVESTES 2018-2020 allekirjoituspöytäkirjassa sovitun vuoden 2020 järjestelyerän laskennasta annettiin tarkennettu ohje

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2019 asiasta julkaistiin 5.6.2019.

Allekirjoituspöytäkirjan mukaan seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien 0,6 %:n suuruinen jäjestelyerä henkilökohtaiseen palkanosaan (eli suorituslisiin) ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Paikallista järjstelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Ennenkuin seurakunta tekee päätöksen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta, sen tulee käydä neuvottelumenettely järjestelyerän käytöstä henkilöstön edustajien kanssa. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.