Ortodoksinen kirkko työehtosopimukset

Suomen ortodoksisen kirkon työehtoopimus 24.4.2020-31.1.2022 (OrtTES 2020-2022)

Neuvottelutulos 21.4.2020 Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen uudistaminen

Koronavirusedpidemian johdosta hyväksyytty lisäpöytäkirja

OrtTES 2018-2020

Tiedote kokemuslisien maksamisesta

Neuvottelutulos: Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen uudistaminen 16.2.2018

Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus (OrtTES 2017)

OrtTES 2014-2016 ja palvelusuhdeopas

Kiky-sopimuksen neuvottelutulos OrtTES-sopimuslalla

  • Kiky-sopimus eli kilpailukykysopimus on työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä solmittu sopimus, jolla sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla voimassaolevien työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatkettiin 12 kuukaudella.
  • Kiky-sopimuksella OrtTES voimassaoloaikaa jatkettiin 31.1.2018 asti ja siihen tehtiin työajan pidentämistä ja paikallista sopimista koskevat muutokset Kiky-sopimuksen neuvottelutuloksen mukaisesti.
  • Muutokset tulivat voimaan 1.2.2017 alkaen.