16 joulukuun 2021 | Kirjoittaja Paula Aaltonen

Pieni on suurin

UNICEF on julkaissut raportin, jonka mukaan Suomi on viidenneksi paras maa lasten hyvinvointivertailussa. Lasten hyvinvoinnissa meitä edellä ovat Alankomaat, Tanska, Norja ja Sveitsi.

Tutkimus tehtiin vuonna 2020 juuri ennen koronapandemiaa. Maat asetettiin paremmuusjärjestykseen tutkimalla hyvän lapsuuden toteutumista mielenterveyden ja fyysisen terveyden sekä elämäntaitojen osalta. Lisäksi raportissa tarkastellaan lasten hyvän elämän toteutumista muun muassa perheen ja lasten lähiympäristön kautta. Tarkasteluun on otettu myös maiden sosiaali-, koulutus- ja terveyspoliittisia ratkaisuja sekä kansallisia olosuhteita kuten tulojen jakautuminen ja ympäristön laatu.

Maailman onnellisimman kansan keskuudessa lasten tilanne ei ole maailman paras. Parempaan lasten huomiseen tähtää omalta osaltaan ensi vuonna voimaan tuleva perhevapaauudistus, jolla pyritään ottamaan tasa-arvoisesti huomioon monimuotoiset perheet ja perhetilanteet. Tulevassa perhevapaamallissa perheillä on enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.

Uudistuksen myötä perhevapaat ja lasten hoitovastuu halutaan jakaa tasaisemmin vanhempien kesken, jolloin lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saa hyvän alun. Perhevapaiden tasaisemmalla jakautumisella pyritään lisäämään sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä vähentämään miesten ja naisten välisiä palkkaeroja. Tavoitteena on, että uusi perhevapaamalli kohtelisi jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta.

Myös kirkon varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. ”Pieni on suurin” on osuva nimi Lasten ja nuorten keskuksen toimittamalle varhaiskasvattajain lehdelle. Lasten ja nuorten keskus on seurakuntien järjestö, jonka tavoitteena on lapsilähtöinen yhteiskunta ja kirkko, jossa jokainen lapsi ja nuori voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, kukoistaa ja tulla kohdatuksi.

Pieni on suurin myös joulun sanomassa. 2000 vuotta sitten ei lasten oikeuksista tai perhevapaista tiedetty, mutta syntymän ihme oli suuri. Vielä tänäkin päivänä voimme palata tuohon ihmeelliseen tapahtumaan Luukkaan evankeliumin myötä.

Raamatun kirjoittajien joukossa Luukas on monella tavalla ainutlaatuinen henkilö. Hän oli ammatiltaan lääkäri, ei-juutalainen aikansa tiedemies. Sivistyneenä akateemikkona hän pyrki kokoamaan Jeesus Nasaretilaisesta kattavan kertomuksen, joka vakuuttaisi kirjaviisaat kreikkalaiset uuden uskonnon totuudellisuudesta. Ortodoksien mukaan Luukas maalasi myös ensimmäisen ikonin, Kristuksen kasvokuvan. Tihvinän Jumalanäiti on yksi Venäjän ortodoksisen kirkon kuuluisimmista ja arvokkaimmista kirkollisista esineistä. Perimätiedon mukaan ikonin alkuperäisen mallin valmisti juurikin apostoli ja evankelista Luukas.

Luukkaan tarina Jeesuksen syntymästä kiehtoo vuosisadasta toiseen. Ei joulua ilman jouluevankeliumia, siis Luukkaan jouluevankeliumia. Se on erityisen suosittu idyllisen kuvauksensa vuoksi, eikä Luukkaalle ole kilpailijoitakaan kuin yksi, itämaan tietäjien ympärille rakentuva Matteuksen jouluevankeliumi.

Raamatussa evankeliumeja on neljä, mutta ainoastaan Luukas ja Matteus kertovat Jeesuksen syntymästä. Markuksen evankeliumin alussa Jeesus on noin 30-vuotias ja ilmestyy Johannes Kastajan kastettavaksi. Samoin Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastaja kohtaa aikuisen Jeesuksen Betaniassa.

Evankeliumit on todennäköisesti kirjoitettu 70-90-luvuilla jKr. Tänä päivänä sellaisia teoksia nimitettäisiin lähihistoriasta kertoviksi Jeesuksen elämänkerroiksi. Markuksen evankeliumi on vanhin, ja sekä Matteus että Luukas ovat käyttäneet sitä lähteenään. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa on lisäksi yhteistä aineistoa, jota ei löydy Markuksen evankeliumista. Tämän perusteella on syntynyt oletus kadonneesta lähteestä, jota kutsutaan Q-lähteeksi. Se on hypoteettinen Jeesuksen puheiden kokoelma. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että Q-lähde on ollut olemassa. Yhtäkaikki, Luukkaan ja Matteuksen evankeliumit todistavat Jeesuksen syntymähetkestä.

Pieni on suurin myös jouluevankeliumissa: ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.” (Luukas 2: 1-2). Näin alkaa Luukkaan kertomus Jeesuksen syntymästä. Näistä sanoista alkaa joulu.