Kirkon toimihenkilöt ry – Vuosikokous

Päivämäärä 12.05. klo 17:00 - 19:30

Tapahtumakategoriat

Avainsanat

Jäsenyhdistykset, Vuosikokous

Huom! Vuosikokous siirretty huhtikuun 27. päivästä 2022 tälle päivälle yhdistyksen sääntöuudistuksen aikatalun venymisen vuoksi.

Kirkon toimihenkilöt ry:n sääntömääräinen vuosikokous. Paikka: Kirkon tutkimus ja kouluts, Näsilinnankatu 26, Tampere. Kokoukseen voi myös osallistua etäyhteyden kautta. Kutsu ja asialista lähtetään jäsenille sähköpostitse/kirjeitse.

Obs! Årsmötet flyttat från den 27 april 2022 till detta datum p.g.a. att förnyelsen av föreningens stadgar drog ut på tiden.

Kirkon toimihenkilöt ry:s stadgeenliga årsmöte. Plats: Kyrkans forskning och utbildning, Näsilinnankatu 26, Tammerfors. Det är också möjligt att delta i mötet på distans. Kallelsen och föredragningslistan sänds till medlemmarna per e-post/brev.