Luottamusmiesten koulutus: Luottamusmieskurssi B 5.-6.10.2022

Päivämäärä 05.10. - 06.10.

Evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehet

Luottamusmieskurssi B 5.-6.10.2022

Koulutussisällöt:

-Työaika-asiat
-Vuosiloma
-Korvaukset
-Työstä poissaolot
-Työkaluja työssäjaksamiseen