19 joulukuun 2017

Ajankohtaista neuvottelurintamalta

Virka- ja työehtosopimukset on irtisanottu evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen osalta, ja irtisanomisaika päättyy 31.1.2018. Tavoitteena on, että uudet sopimukset olisivat valmiina 1.2.2018. Neuvottelut uusista sopimuksista on käynnistetty kaikilla sopimusaloilla ja ne ovat sujuneet hyvässä hengessä. Neuvotteluissa pidetään joulun ajan taukoa ja uusi kierros käynnistetään loppiaisen jälkeen.