16 toukokuun 2017

Diakonia-ammattikorkeakoululta edellytetään uusinta-auditointia

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on suorittanut Diakin auditoinnin. Laatujärjestelmän auditoinnin toteutti kansallinen auditointiryhmä. Korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää Diakilta uusinta-auditointia 2–3 vuoden kuluttua.
Auditoinnin kohteena oli Diakin laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti.
Auditointiryhmän mukaan laatujärjestelmän vahvuuksia ovat avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri, joka yhdistyy luontevasti strategiaan ja edistää toimintaa keskeisten linjausten suuntaisesti. Arvolähtöisyys ja strateginen tietoisuus ovat varsin läpileikkaavia Diakin henkilöstön keskuudessa.
Diakin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen toimintamalliin. Henkilöstö tuntee erittäin hyvin mallin ytimenä olevan jatkuvan kehittämisen kehän (PDCA) ja soveltaa sen vaiheita luontevasti omassa työssään.
Auditointiryhmän mukaan keskeisin laatujärjestelmän toimivuutta vahvistava kehittämiskohde on Diakin palautekulttuurin yhtenäistäminen ja kokonaispalautekartan koostaminen.
Auditointiryhmä kannustaa Diakia rakentamaan palautejärjestelmän, jonka tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti opintojaksojen, opetuksen ja koko koulutuksen kehittämisessä.
– Nyt meidän on pyrittävä vahvistamaan ja monipuolistamaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koulutuksen kehittämisessä, toteaa toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala.
Osana toiminnan ja erityisesti koulutuksen laadun kehittämistä Diakissa on syytä kiinnittää huomiota myös laadullisen palautteen johdonmukaiseen hyödyntämiseen. Diakin tulisi systematisoida laatujärjestelmän tuottaman tiedon analysointia organisaation eri tasoilla, jotta se olisi nykyistä tehokkaammin käytettävissä esimerkiksi tiedolla johtamisen tarpeisiin.
– Olemme jo aloittaneet työn laatujärjestelmämme kehittämiseksi. Diakin organisaatio on päivitetty vuoden 2017 alussa vastaamaan paremmin auditoinnissakin esiin tulleisiin tarpeisiin, Kujala kertoo.
Korkeakoulujen arviointijaoston mukaan uusinta-auditointi kohdistuu seuraaviin auditointikohteisiin: laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen, tutkintotavoitteinen koulutus sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö. Lisäksi uusinta-auditoinnissa tarkastellaan laatujärjestelmän kokonaisuutta.
Auditointiraportti on luettavissa Karvin verkkosivuilla viimeistään 18.5.2017.

Lisätiedot
  • Diakin rehtori, toimitusjohtaja Tapio Kujala, 0400 436 690, tapio.kujala(at)diak.fiDiakonia-ammattikorkeakoulu
  • Diakin viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne, 040 509 2577, aura.vuorenrinne(at)diak.fi
  • korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja Jouni Välijärvi, 050 567 7210, jouni.valijarvi(at)jyu.fi
  • auditointiryhmän puheenjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, 050 5115 382, susanna.niinisto-sivuranta(at)helsinki.fi
  • auditoinnin projektipäällikkö Kirsi Mustonen, 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi