14 joulukuun 2018

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on nyt käsitellyt lakiesityksen joka koskee hallituksen esitystä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2018).

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on nyt käsitellyt lakiesityksen ja esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Samalla valiokunta esittää lakiesitykseen liittyvän kansanedustaja Sari Essayahin lakialoitteen hylkäämistä. Kyseinen lakialoite on tavoitteeltaan samansuuntainen kuin Kirkon alojen julkilausuma.

Kirkon alojen julkilausuma: https://www.kirkonalat.fi/uutiset/kirkon-alat-ry-on-huolissaan-pitkajanteisen-kehitysyhteistyon-ja-lahetystyon-edellytysten-heikentymisesta-hallituksen-sosiaaliturvaa-koskevan-lakiesityksen-vuoksi/

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyy kolme erillistä vastalausetta.

  1. Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat olisivat säilyttäneet lähetetyillä työntekijöillä mahdollisuuden kuulua asumisperusteiseen sosiaaliturvaan 10 vuoden ajan (hallituksen esityksessä aikaa lyhennetään 5 vuoteen),
  2. Sosiaalidemokraattien edustajat olisivat hylänneet lakiesityksen kokonaan.
  3. Myös perussuomalaisten edustaja olisi hylännyt lakiehdotuksen, mutta eri perustein kuin sosiaalidemokraattien edustajat.

Lakiesitys tulee Eduskunnassa hyväksytyksi hallituksen esityksen mukaisena hallituspuolueiden kansanedustajien kannattamana.

Lähetystyöntekijöiden sosiaaliturvaoikeuksien kannalta valiokunnan mietintöön sisältyy pari tärkeää lausetta, jotka tulee ottaa kristillisissä järjestöissä tarkkaan käsittelyyn:

”…Valiokunta toteaa, että asumisperusteisen sosiaaliturvan merkitys on pitkäkestoisen ulkomailla oleskelun aikana suhteellisen vähäinen. Etuuksista tulee kyseeseen lähinnä lapsilisät ja sairausvakuutuslain mukaiset etuudet. Työnantajan ja työntekijän tulee asumisperusteisesta sosiaaliturvasta huolimatta huolehtia riittävän vakuutusturvan järjestämisestä koko komennuksen ajalle…”.

Lähetystyön tekeminen ulkomailla yli 5 vuodenhankkeissa tulee jatkossa nykyistä kalliimmaksi.