15 lokakuun 2018

EKUMEENINEN VASTUUVIIKKO 2018: IHMISARVOINEN TYÖ ON JOKAISEN NAISEN OIKEUS!

Ekumeenista Vastuuviikkoa, Suomen kaikkien kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa, vietetään 21.-28.10.2018 teemalla Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus! Kampanjan viestin mukaisesti: ”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.” (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 23. artikla, kappale 1)

Työ tarkoittaa vapautta

Tästä huolimatta maailmassa yli miljardi ihmistä elää sietämättömässä köyhyydessä, heistä valtaosa on naisia. Maailmanlaajuisesti naisista vain 49 prosenttia lukeutuu työvoimaan. Työttömyys koettelee eniten köyhissä yhteisöissä eläviä tyttöjä ja naisia. Lukemattomat naiset työskentelevät virallisen talouden ulkopuolella vailla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa. Koko maailman vertailussa naiset tienaavat 24 prosenttia miehiä vähemmän.

Tyttöjen ja naisten osallistumiselle ovat usein esteenä perinteeksi muodostuneet roolimallit ja niihin liittyvät uskomukset. Suomessa etenkin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset naiset kokevat heihin kohdistuvien ennakkoluulojen takia työllistymisen haastavana. Monille heistä oma työ tarkoittaa vapautta: vapautta osallistua yhteiskuntaan, vapautta elättää itsensä ja vapautta olla itsenäinen persoona.

Naisten työllisyydellä on pitkäkantoiset vaikutukset. Bruttokansantuote nousee, verotulot kasvavat ja naiset pystyvät tarjoamaan paremmat elinolosuhteet lapsilleen. Kun naiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen tasa-arvoisesti, koko yhteiskunnan taloudellinen ja tiedollinen pääoma kasvaa merkittävästi tuottaen hyvinvointia.

Lue lisää

Mikä vastuuviikko?

Ekumeeninen vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Seuraavan kerran Vastuuviikkoa vietetään 21.–28.10.2018. 

Vuodesta 1979 alkaen vuosittain toteutetun Vastuuviikon tarkoitus on saada ihmiset pohtimaan, kyselemään ja arvioimaan omaa elämäntapaansa suhteessa maailman tilaan. Seurakunnilla on keskeinen rooli Vastuuviikon tapahtumien toteuttamisessa. Vuosien varrella seurakunnissa on järjestetty esimerkiksi rukoushetkiä, mielenosoituksia ja paneelikeskusteluja.

Lue lisää

Lähde: https://www.vastuuviikko.fi/index.php/etusivu