11 kesäkuun 2020

Evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi virka- ja työehtosopimus (KirVESTES)

Sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Palkankorotukset noudattavat liittokierroksen yleistä linjaa ja ns. kiky-tunnit poistuvat. Tässä sopimusratkaisun pääkohdat:

Palkankorotukset sopimuskaudella

 Yleinen palkkausjärjestelmä:

 • 1.8.2020 alkaen yleiskorotus peruspalkkoihin 1,5 %
 • 1.5.2021 alkaen yleiskorotus peruspalkkoihin 1,9 %

Kokemuslisiä ei koroteta.

Tuntipalkat:

 • 1,4 %:n yleiskorotus 1.8.2020 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.
 • 1,6 %:n yleiskorotus 1.5.2021 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Ylimmän johdon palkat:

 • 1.8.2020 lukien 1,4 %:n yleiskorotus
 • 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotus

Pääluottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot nousevat 3,0 prosenttia 1.8.2020 alkaen.

Tarkistetut palkat maksetaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien, jollei ajankohdasta sovita paikallisesti toisin.

 

Kiky-tunnit poistuvat

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työajanpidennykset poistuvat 1.1.2021, jolloin palataan noudattamaan sitä säännöllistä työaikaa, joka oli voimassa ennen kilpailukykysopimusta:

 • Yleistyöaika 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 39 minuuttia päivässä.
 • Toimistotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 15 minuuttia päivässä.

Työajattomilla poistuu vuotuinen 24 tunnin lisätyövelvollisuus ja moduulityöajassa 12 lisämoduulia vuodessa.

Yleistyöaikakokeilu on muutettu pysyväksi järjestelmäksi sopimuskauden alusta lukien (1.4.2020).

 

Muita muutoksia:

 • Tilapäinen hoitovapaa koskemaan vammaisia lapsia ikärajasta riippumatta.
 • Leirityöhyvityspäivä annetaan, jos leirin kesto on vähintään 1 vuorokausi 12 tuntia (aiemmin 2 vuorokautta 12 tuntia).
 • Työajattoman hengellisen työn viranhaltijalle/työntekijälle annetaan lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä, kun työ vastaa olennaisilta osin säännönmukaista työpäivää.

Lisäksi virka- ja työehtosopimuksen tekstejä päivitetään vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja termistöä mm. työaikalain ja eläkelakien muutoksista johtuen.

 

Työryhmät

Sopimuskaudella perustetaan nykyisen pääryhmän lisäksi jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti seuraavat sopijaosapuolten yhteiset työryhmät:

 1. Palkkausryhmä, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan toimivuutta ja kehittämistarpeita yleisessä palkkausjärjestelmässä. Lisäksi työryhmän tehtävänä on laatia ohjeet palkkojen yhteensovittamiseen seurakuntien rakennemuutostilanteissa (ns. palkkaharmonisointi).
 2. Työaikaryhmä, jonka tehtävänä on seurata työaikalain soveltamista seurakunnissa.
 3. Työelämäryhmä. Sen tehtävänä on tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia sekä vahvistaa työn murroksessa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Työryhmä hyödyntää työssään kansallisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteita ja toteutusta päättyneen Kirteko-hankkeen tavoin.

Lisäksi pääryhmä selvittää mahdollisuuksia vakinaistaa seuraavat kokeilut: seurakuntien ylimmän johdon palkkausjärjestelmä sekä moduulityöaika.