31 maaliskuun 2020

Evankelis-luterilaisen kirkon neuvotteluissa ei edistymistä

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusneuvottelut päättyivät maanantaina 30. maaliskuuta tuloksettomina.

Kirkon työmarkkinalaitoksen esitys seitsemän kuukauden pituisesta sopimuskaudesta ei tyydyttänyt palkansaajajärjestöjä. Kirkon palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt Kirkon alat, JUKO ja Kirkon alan unioni tavoittelevat normaalipituista, eli noin kahden vuoden sopimusta. Koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa normaali sopimuskausi takaisi työrauhan, loisi tarvittavaa vakautta ja mahdollistaisi työryhmien tavoitteellisen työskentelyn sopimuskauden aikana. Riittävän pitkä sopimuskausi antaisi myös seurakuntien työntekijöille turvalliset puitteet työn tekemiselle. Menossa olevalla liittokierroksella jo aiemmin solmituissa työehtosopimuksissa on noudatettu pääosin kahden vuoden sopimuskautta.

Keskiviikkona 1. huhtikuuta evankelis-luterilaisen kirkon sopimusala siirtyy sopimuksettomaan tilaan. Nykyinen sopimus on voimassa ns. jälkivaikutuksena, kunnes uusi sopimus on solmittu. Neuvotteluita jatketaan perjantaina 3. huhtikuuta.