30 elokuun 2021

EVL-kirkossa aloitetaan selvitys- ja valmistelutyö kirkon yhteistoimintalain säätämiseksi

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus on päättänyt perustaa työryhmän, jonka tavoitteena on kartoittaa tarvetta säätää kirkon
yhteistoiminnasta lailla sekä tarvittaessa valmistella kyseinen laki. Työryhmän määräaika on 16.8.2021-31.8.2022.

Tavoitteena on, että tarvittava lakiesitys saataisiin kirkolliskokoukselle vuoden 2022 aikana.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja kirkkohallituksesta. Työryhmät jäsenet ovat kirkon työmarkkinalaitoksesta sekä kirkon pääsopijajärjestöistä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on parhaillaan valmisteltavana lakiesitys yhteistoimintalain uudistamisesta. Se koskisi Kirkon alojen toimialoista kristillisiä jä’rjestöjä, mutta ei evankelis-luterilaista eikä ortodoksista kirkkoa.  Lakiesitys on tarkoitus mennä eduskunnan käsiteltäväksi myöhemmin syksyllä. Kirkon alojen antamaan lausuntoon valmistelussa olleesta lakiesitysluonnoksesta voi tutustua tästä linkistä.