06 maaliskuun 2017

ILO:n globaali tutkimus tuo esiin palkkaepätasa-arvon syyt ja seuraukset

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n edustajat johtaja Philippe Marcadent ja taloustieteilijä, palkka-asiantuntija Rosalia Vazquez-Alvarez esittelivät tuoreen palkkaraportin tuloksia ILO-neuvottelukunnan järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä 1.3.2017.

Työ- ja elinkeinoministeriössä kokoontui joukko globaaleista palkoista kiinnostuneita tahoja kuulemaan siitä, mihin Suomi sijoittuu maailmanlaajuisesti palkkatrendeissä. Tilaisuudessa oli edustus työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ETLA:sta sekä yrittäjien, työantajien ja keskusjärjestöjen edustajat.

Maailmanlaajuisesti reaalipalkkojen kasvu heikkeni jyrkästi vuoden 2008 jälkeisen talouskriisin aikana. Tilanne parani hieman vuonna 2010, jonka jälkeen palkkojen kasvu on jälleen hidastunut. Tilastoissa Kiinan merkitys on huomattava. Jos Kiinaa ei sisällytetä palkkakasvua koskeviin tilastoihin vuonna 2015, palkkojen kasvu jää alle yhden prosentin.

ILO:n raportissa on analysoitu kokonaisepätasa-arvoa, joka johtuu palkkaepätasa-arvosta yritysten välillä ja palkkaepätasa-arvosta yritysten sisällä. Raportti osoittaa, että palkkaepätasa-arvo nimenomaan yritysten sisällä vaikuttaa kokonaisepätasa-arvoon. Tätä näkökulmaa on aiemmin aliarvioitu.

ILO:n tutkimus pureutuu palkkojen kehityksen sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin vaikutuksiin. Palkat ovat kotitalouden elintason lähde. Yrityksille palkat ovat kustannus sekä kansantaloudelle kokonaiskysynnän lähde. Muuttumattomat palkat ja kasvava palkkaepätasa-arvo voivat johtaa odottamattomiin poliittisiin kehityksiin. Esimerkiksi jos liian monet maat osallistuvat palkkamalttiin lisätäkseen vientiään, maailmanlaajuinen kokonaiskysyntä laskee ja talouskasvu hidastuu.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu ihmisarvoisen työn edistäminen ja epätasa-arvon vähentäminen. Keskustelu palkkojen kasvusta ja palkkaepätasa-arvosta on tässä yhteydessä keskeistä. ILO:n uusin globaali selvitys palkoista antaa vertailevaa dataa ja tietoa ajankohtaisista maailmanlaajuisista palkkatrendeistä hallituksille, työmarkkinaosapuolille, tutkijoille sekä suurelle yleisölle.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 029 504 8938
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, p. 029 504 7118

Linkit:
Global Wages Report 2016/17 Wage inequality in the workplace
Esitysaineisto


Lähde: www.tem.fi