22 kesäkuun 2017

Jos sairastut vuosiloman aikana, voit pyytää kesäloman siirtoa myöhemmäksi

Pitkään odotettu kesäloma on useimmilla lähiaikoina alkamassa ja jotkut ehkä ovat jo loman viettoon päässeetkin. Valitettavasti loma ei aina välttämättä ole riemukas kokemus, jos sattuu loman aikana sairastumaan. Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES) on kuitenkin määräys, jonka perusteella työntekijä voi pyytää loman siirtämistä myöhemmäksi, jos hän sairastuu loman alkaessa tai sen kestäessä. Myös Suomen ortodoksisen kirkon ttyöehtosopimuksessa (OrtTES) on vastaava määräys.

Siirto-oikeuden edellytyksenä on, että viranhaltija/työntekijä viipymättä tai laillisen esteen lakattua ilman aiheetonta viivytystä nimenomaisesti pyytää vuosiloman siirtoa.

Lisäksi työnantaja voi edellyttää, että loman aikana sairastumisesta esitetään lääkärintodistus työkyvyttömyydestä. Loman myöhemmäksi siirtämisen varmistamiseksi on siis syytä käydä lääkärin vastaanotolla ja pyytää häneltä silloin lääkärintodistus, koska takautuvasti lääkärintodistusta ei yleensä ole mahdollista saada.

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty loma tulee mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti antaa vielä saman lomakauden aikana eli siis kesäloman osalta 30.9.2017 mennessä.