15 marraskuun 2018

Keskusjärjestöt: Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät yhdessä aikuiskoulutustuen uudistamista. Järjestöt ovat saavuttaneet asiasta neuvottelutuloksen.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä työn ja opiskelun yhteensovittamiseen. Uudistus selkeyttää myös aikuiskoulutustuen hakemista ja tuen ennakoitavuutta sekä keventää aikuiskoulutustuen hallintoa.

Järjestöt ehdottavat lainvalmistelun käynnistämistä ja aikuiskoulutustuen laskentamallin uudistamista. Jatkossa tulorekisteriä käytetään apuna aikuiskoulutustuen laskennassa. Myös tukikuukausien kulumista koskevia sääntöjä ja vaatimuksia opintojen etenemisen suhteen tarkistetaan. Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti.

Aikuiskoulutustuki siirtyy 1.1.2019 alkaen Koulutusrahastolta uuden Työllisyysrahaston hallinnoitavaksi. Se on tarkoitettu työntekijän opintojen aikaiseen toimeentuloon.

 

Lisätietoja:

johtaja Riikka Heikinheimo, EK, puh. 046 9229 692

koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, SAK, puh. 040 564 7001

johtava asiantuntija Ida Mielityinen, Akava, puh. 050 594 0731

asiantuntija, koulutus ja osaaminen Riina Nousiainen, STTK, puh. 050 310 6056

kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen, Kuntatyönantajat, puh. 050 571 8001

neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos, puh. 050 5941 710

neuvotteleva virkamies Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 029 553 0022