11 huhtikuun 2017

Kiinnostus painaa ammatinvalinnassa eniten

Unelma-ammatti valitaan sydämen ääntä kuuntelemalla selviää koulutuskyselystä, joka toteutettiin peruskoulun jälkeistä koulutusta etsiville nuorille ja aikuisille. Myös työllistymismahdollisuudet koulutuksen jälkeen painavat valinnassa.

Kiinnostavat oppiaineet ja kiinnostus itse alaa kohtaan ovat selkeimpiä motivaattoreita koulutusta valittaessa (77 % vastaajista). Huomioitavaa on, että niin nuorilla kuin myös aikuisilla työllistymismahdollisuudet opintojen jälkeen ovat lisäksi tärkeä tekijä koulutusvalintoja punnittaessa (61 % vastaajista). Erityisesti nuoret ovat valmiita muuttamaan opiskeluiden perässä sillä vain noin kolmannes toivoi opiskelupaikan löytyvän oman kotikaupunkinsa läheltä.

Jopa 78 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo huomioivansa alan työtilanteen ainakin osittain koulutusta valittaessa. Lähes kaikki ovat tutkineet tai aikovat tutkia työllistymismahdollisuuksia koulutuksen jälkeen. Lisäksi vastaajat pitävät erityisen tärkeänä, että tulevalla oppilaitoksella on hyvät yhteydet työelämään, jolloin työllistymismahdollisuudet heti opintojen jälkeen paranevat.

Nuorista moni keskustelee vanhempiensa kanssa alasta, jota he haluavat lähteä opiskelemaan. Pääsääntöisesti vanhemmat kannustavat nuoria hakeutumaan omille suosikkialoilleen. Nuorista 60 prosenttia mainitsee, että heidän vanhempansa toivovat nuoren valitsevan itseään kiinnostavan alan.

Studentum.fi-koulutussivuston vuosittainen koulutuskysely toteutettiin tammikuussa 2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 3915 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta ja aikuista.


Lisätietoa kyselystä:
https://www.studentum.fi/Koulutuskysely_2017__d12221.html
Lisätietoja:
Anssi Mäkelä
Tiedottaja
Puh: 040 060 6288
anssi.makela@studentum.fi

studentum.fi