13 tammikuun 2017

Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys voi vaikuttaa osittaiseen ja joustavaan hoitorahaan

Monilla aloilla on sovittu kilpailukykysopimuksen mukaisesti, että vuosittainen työaika pidennetään 24 tunnilla.  Tämä voi vaikuttaa osittaiseen ja joustavaan hoitorahaan.

Työajan pidennys toteutetaan eri aloilla eri tavoin, ja muutokset tulevat voimaan alakohtaisesti joko loppusyksystä 2016 tai alkukeväästä 2017.  Jos työajan pidennys toteutetaan viikoittaista työaikaa pidentämällä, sillä voi olla vaikutuksia osittaiseen hoitorahaan.

Osittaisen hoitorahan ehtona on, että asiakkaan keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia ei ole kilpailukykysopimuksen yhteydessä kuitenkaan muutettu. Samaa työaikaedellytystä noudatetaan siis jatkossakin.

Työnantaja voi ilmoittaa työajan verkossa

Hoitorahan saajan tulee ilmoittaa Kelaan muuttuneesta työajastaan. Jos keskimääräinen viikoittainen työaika pitenee, hänen tulee toimittaa Kelaan työnantajan todistus työajasta. Työnantaja voi myös ilmoittaa työajan verkossa työnantajan asiointipalvelun kautta. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos palkka sovitaan työpaikalla pienemmäksi siten, ettei uusi viikoittainen työaika ylitä 30 tuntia.

Viikoittaisen työajan pidentäminen ei yleensä vaikuta joustavaan hoitorahaan, vaikka asiakkaan keskimääräinen työaika pitenisikin. Joustavaa hoitorahaa voidaan maksaa, jos uusikin työaika on enintään 60 % tai 80 % alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Asiakkaan pitää kuitenkin toimittaa uusi työnantajan todistus työajasta Kelaan, jos tunti- tai prosenttimääräiset työaikarajat ylittyvät.

Lue lisää

Lähde: http://www.kela.fi

kela.fi