24 kesäkuun 2021

Kirkolliskokous kokoontuu Turkuun kesälomien jälkeen pohtimaan muun muassa kirkkolain kokonaisuudistusta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin eli kirkolliskokous pitää seuraavan istuntonsa elokuussa 3.-6.8.2021. Kokous on siirretty elokuulle tavanomaisesta toukokuun ajankohdasta koronapandemian vuoksi.

Kokouksen asialistalla on paljon mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita. Henkilöstön kannalta keskeisiä asioita ovat kirkkolain kokonaisuudistus ja siihen liittyvä esitys erillisen kirkon viranhaltijalain säätämisestä. Lakiesitystä käsiteltiin jo viime syksyn täysistunnossa ja silloin se annettiin kirkolliskokouksen lakivaliokunnan tarkemmin ruodittavaksi. Elokuussa on tarkoitus jatkaa keskusteua lakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Tarkoituksena on, että kirkon henkilöstön asemaan ja palvelussuhteen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät säännökset irroitettaisiin kirkkolaista omaksi erilliseksi laikseen. Näin on tehty aiemmin myös kuntien palveluksessa olevien viranhaltijoiden osalta.

Kirkolliskokouksen alustava työjärjestys on tarkoitus julkaista viikolla 30. Alustava listaus käsittelyyn mahdollisesti tulevista asioista löytyy tästä linkistä.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa, joita ovat muun muassa hiippakuntien piispat sekä vaaleilla valitut 32 pappisedustajaa ja 64 maallikkoedustajaa. Aakkosellinen luettelo kokousedustajista löytyy tästä linkistä.

Kirkon alat ry seuraa kirkolliskokouksen kulkua ja erityisesti kirkkolakiesityksen etenemistä sekä tiedottaa myöhemmin omalta osaltaan tarkemmin uudistuksen etenemisestä ja yksityiskohdista.