23 marraskuun 2017

Kirkon alan virka- ja työehtosopimus on irtisanottu. Neuvottelut toden teolla käyntiin.

Kirkon työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut KirVESTES:n muutoksista 1.2.2018  eilen keskiviikkona 22. marraskuuta.

Kirkon alojen tärkeimmät tavoitteet ovat yleistyöajan jatkaminen tietyin reunaehdoin (työvuoroluettelot, pitkän päivän korvaus, viikonloppuvapaiden mahdollisuus ym.), toimistotyöntekijöiden työaikaliukuman nostaminen ja tilapäisen hoitovapaan pidentäminen ainakin kolmeen päivään. Työajattomien työn kutsumusluonnetta pidämme esillä neuvoteltaessa työajattomien siirtämisestä työajan seurannan piiriin. Palkkapuolella haluamme olla samoilla linjoilla kuin teollisuusliittojen ratkaisuissa huomioiden kuitenkin kirkon sektorin erityispiirteet. Tavoitteisiin tehdään tarkennuksia neuvottelujen edetessä.

Kirjalliset neuvottelutavoitteet kukin osapuoli antaa vasta joulukuun aikana.

 

Paula Aaltonen
Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja