29 elokuun 2019

Kirkon alat ry antoi lausunnon yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista

Kirkon alat ry esittää, että yritysten yhteistoimintalakia muutettaessa lain soveltamisala ulotetaan myös evankelis-luterilaiseen ja Suomen ortodoksiseen kirkkoon. Kirkkojen asema nyky-yhteiskunnassa ei enää ole siinä määrin erilainen esimerkiksi muihin uskonnollisiin yhteisöihin tai aatteellisiin yhteisöihin verrattuna, että erilainen sääntelytapa olisi enää perusteltu.

Työpaikan johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on yleisesti ja yksituumaisesti todettu kaikkien osapuolten kannalta hyväksi ja edistämisen arvoiseksi toiminnaksi. Työn ja työn tekemisen muotojen muuttuminen on entisestään korostanut hyvän yhteistoiminnan merkitystä. Yhteistoiminta lisää työpaikan tuottavuutta ja parantaa työntekijöiden työhyvinvointia. Luottamuksellinen yhteistoiminta työpaikoilla edellyttää, että henkilöstön edustajilla on käytettävissään riittävät ja ajantasaiset tiedot työnantajan taloudellisesta tilanteesta ja toimialan kehitysnäkymistä sekä työnantajan suunnitelmista.

Kirkon alat ry:n lausuntoon voi tutustua tarkemmin Edunvalvonnan sivuilla sekä Lausuntopalvelu.fi:ssä.