11 marraskuun 2019

Kirkon alat ry:n hallitus päätti irtisanoa kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen päättymään 31.1.2020

Kirkon alojen hallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 irtisanoa kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) nykyisen sopimuskauden päättyväksi ensi tammikuun lopussa eli 31.1.2020. Sopimuksessa oli alun perin sovittu ns. optiovuodesta, jonka perusteella sopimuskausi olisi jatkunut vuoden 2021 tammikuun loppuun saakka. Optiovuoden edellytyksenä oli kuitenkin, että vuoden 2020 palkkaratkaisun tasosta ja rakenteesta olisi päästy yksimielisyyteen 30.9.2019 mennessä. Tällaista yksimielisyyttä ei kuitenkaan määräaikaan mennessä saavutettu. Syynä tähän ovat erityisesti yleisen työmarkkinatilanteen epävarmuus ja selkiintymättömyys työmarkkinoiden yleisestä linjasta.

Näinollen KJTES:n uudesta 31.1.2020 jälkeen alkavasta sopimuskaudesta käydään joulu-tammikuussa sopimusneuvottelut, joissa esillä ovat palkkaratkaisun ohella kaikki työehtosopimuksessa sovittavat palvelussuhteen ehdot.

Kirkon alat tiedottaa erikseen sopimusneuvottelujen tavoitteista sekä uuden sopimuskauden alkamisajankohdasta ja uuteen sopimukseen tulevista muutoksista.