31 tammikuun 2018

Kirkon alat ry:n tiedote koskien perjantain 02.02.2018 mielenosoitusta

Keskusjärjestö SAK sekä useat ammattiliitot järjestävät mielenilmauksen maan hallituksen aktiivimallia vastaan perjantaina 02.02.2018 Helsingin Senaatintorilla klo 11-13. Jotkut liitot ovat ilmoittaneet mielenosoituksen lisäksi jäsentensä olevan lakossa pe 2.2.2018.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus, jonka jäsenliitto Kirkon alat ry on, päätti jo aiemmin, ettei STTK osallistu poliittiseen mielenilmaukseen, koska julkisen sektorin sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, eikä mielenilmauksella haluta sekoittaa kahta asiaa keskenään. STTK:n linjauksen mukaan mahdollisista järjestöllisistä toimista jokainen liitto päättää itsenäisesti.

Kirkon alat ry:n hallitus on linjannut kokouksessaan, ettei Kirkon alat osallistu aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen perjantaina 2.2.2018.

Liiton jäsenillä on oikeus osallistua mielenilmaukseen omalla päätöksellään, omalla ajallaan ja omalla vastuullaan.

Kirkon alat toteaa kuitenkin, että aktiivimalli on kaikessa monimutkaisuudessaan epäoikeudenmukainen etenkin työelämän heikoimmassa asemassa olevia kohtaan. Nykyisessä muodossaan aktiivimalli merkitsee työttömälle työttömyysturvan leikkausta ilman, että työttömällä on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työllistymiseensä.

Työttömyysturvan leikkausten sijaan työvoimapalveluihin on suunnattava lisäresursseja, jotta työttömällä on mahdollisuus asianmukaisiin palveluihin. Aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa on myös laajennettava. Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut, esimerkiksi vapaaehtoistyö ja omaishoitajan työ.

Kirkon alat ei osallistu mielenosoitukseen perjantaina 2.2.2018.
Kirkon alat ei vastaa jäsentensä osallistumisesta mielenosoitukseen eikä mahdollisesta luvattomasta poissaolosta työstä. Työajalla mielenosoitukseen ei voi osallistua eikä työtehtäviä saa laiminlyödä mielenosoitukseen osallistumisen takia.
Kirkon alojen jäsenet voivat omalla vapaa-aiallaan osallistua mielenilmaukseen. Viranhaltijat, jotka käyttävät julkista valtaa, eivät kuitenkaan voi osallistua mielenilmaukseen edes omalla vapaa-ajallaan.

Pyydämme, että luottamusmiehet ja muut toimijat välittävät tietoa Kirkon alat hallituksen päätöksestä.

Kirkon alat ry:n hallituksen tiedote koskien perjantain 02.02.2018 mielenosoitus