21 marraskuun 2019

Kirkon alojen järjestämät evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille tarkoitetut koulutukset vuonna 2020

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi alla luetellut Kirkon alojen järjestämät kurssit. Asiasta on tiedotettu seurakuntia Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä A3/2019.

Luottamusmiesten neuvottelupäivät 30.-31.1.2020 Vantaa
Luottamusmieskurssi A 20.-21.4.2020 Tampere
Luottamusmieskurssi B 17.-18.9.2020 Helsinki
Uuden virka- ja työehtosopimuksen informaatiotilaisuus 14.5.2020 Helsinki
Uuden virka- ja työehtosopimuksen informaatiotilaisuus 18.5.2020 Oulu
Uuden virka- ja työehtosopimuksen informaatiotilaisuus 19.5.2020 Tampere
Paikallisen sopimisen valmiudet 8.-9.4.2020 Oulu
Paikallisen sopimisen valmiudet 10.-11.9.2020 Tampere
Paikallisen sopimisen valmiudet 17.-18.11.2020 Helsinki
Henkilöstön edustajan sovittelutaidot 3.4. ja 15.5.2020 Helsinki
Paikallisen neuvottelijan talousluvut 3.3.2020 Helsinki
Paikallisen neuvottelijan talousluvut 17.11.2020 Tampere
STTK:n luottamusmiesseminaari 6.10.2020 Helsinki

 

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Tällaisen virka-/työvapaan ajalta luottamusmiehelle maksetaan KirVESTES 223 §:n mukainen varsinainen palkka ja KirVESTES 221 §:n mukainen ruokaraha, joka maksetaan viranhaltijalle tai työntekijälle itselleen tai suoraan työntekijäjärjestölle, jos siitä työnantajan kanssa niin sovitaan.

Luottamusmiesten koulutukset vuodelle 2020.