07 toukokuun 2019

Kirkon alojen jäsenille aktiivimallin ehdot täyttävää koulutusta

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa työttömyysetuutta täysimääräisenä. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

1.4.2019 alkaen aktiivisuutta voi kerryttää myös muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämillä palveluilla. Kirkon alat tarjoaa aktiivimallin edellyttämää työn hakuun valmentavaa verkkokoulutusta maksutta liiton kaikille jäsenille. Kursseja voi siis suorittaa, vaikka ei olisikaan työtön.

Kirkon alojen tarjoamassa kurssikokonaisuudessa on yhteensä 4 viiden päivän mittaista kurssia. Suorittamalla kaikki neljä kokonaisuutta liiton työtön jäsen välttyy vuoden ajan työttömyysturvan leikkauksilta.

Kirjautumalla palveluun www.urapalvelut.fi/kirkonalat saat lisätietoa kursseista ja pääset suorittamaan opintoja.