20 toukokuun 2020

Kirkon alojen luottamusmiehet vastasivat aktiivisesti STTK:n kyselyyn: Korona koettelee jaksamista ja hyvinvointia

STTK:n 15.4. julkaistu kyselytutkimus sai jatkoa uudesta kyselystä. STTK:laisille Pääluottamus- ja luottamusmiehille sekä tällä kertaa myös työsuojeluvaltuutetuille suunnattu kysely keräsi vastauksia 1 506 kpl. Kysely tehtiin 7. – 15.5. 2020.

Neljännes vastaajista (24 %) kokee, että korona on aiheuttanut henkilöstön jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyviä ongelmia ja haasteita erittäin tai melko paljon. Vain 7 % vastaajista ei koe kuormituksen lisääntyneen lainkaan.

Vaikka valtaosa vastaajista kertoo työnantajan huomioineen henkilöstön jaksamisen vallitsevassa tilanteessa hyvin, kolmasosan (31 %) mielestä työnantaja ei ole kiinnittänyt riittävästi tai lainkaan huomiota henkilöstön jaksamiseen eikä ole tehnyt tarpeeksi toimia jaksamisen edistämiseksi.

– Jos työhyvinvointiin ei nyt kiinnitetä huomiota, seuraukset näkyvät aikanaan sairauspoissaolokustannusten, mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuna, STTK:n johtaja Katarina Murto arvioi.

Kyselystä selviää, että kolme eniten henkilöstöä huolestuttavaa aihekokonaisuutta ovat jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyvät asiat (63 %), terveyteen tai työturvallisuuteen liittyvät asiat (51 %) ja toimeentulo (35 %).

STTK:n tiedote

 

Kirkon alojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vastauksia kyselyyn

Liittomme aloilla jaksaminen on kyselyn tulosten mukaan kokonaisuutta kovemmalla koetuksella. Yli neljännes (27 %) vastaajista kokee koronan aiheuttaneen henkilöstön jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyviä ongelmia ja haasteita erittäin tai melko paljon. Ainoastaan 2 % vastasi, ettei niitä ole aiheutunut lainkaan.

Myös liittomme vastaajien mukaan työnantajat ovat huomioineen henkilöstön jaksamisen vallitsevassa tilanteessa hyvin, vaikkakin tulos on prosenttiyksikön verran koko kyselyn vastaavaa heikompi.

Koronan johdosta tehdyistä toimenpiteistä täysi tai osittainen etätyö on otettu käyttöön jokaisen vastaajan työpaikalla. Työtehtävien muutoksia tai muita töiden järjestelyjä on tehty valtaosalla työpaikoista (97 %). Lomautuksista kertoo 15 % vastaajista, irtisanomisista ei kukaan.

Neljä viidennestä uskoo työn tekemisen tapojen muuttuvan työpaikoilla, mutta vain 16 % uskoo tilanteen johtavan toiminnan supistamiseen, lomautuksiin tai irtisanomisiin. Taloudellisista sopeutumispyrkimyksistä kertoo, että koronatilanteen vuoksi vuosilomia on siirretty (35%) ja lomarahoja on pyydetty vaihtamaan rahaksi (42 %).

Myös Kirkon aloilla kolme eniten henkilöstöä huolestuttavaa aihekokonaisuutta ovat samoja kuin muillakin aloilla. Jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyvät asiat (69 %) ja terveyteen tai työturvallisuuteen liittyvät asiat (56 %) tulevat esille korostuneina. Toimeentulo (33 %) ei huolestuta aivan niin suurta osaa meidän liittomme vastaajista kuin koko kyselyn vastaajista.

Uutinen aiemman kyselyn tuloksista