20 maaliskuun 2020

Kirkon alojen työehtosopimusneuvottelut jatkuvat verkkokokouksina

Koronavirusepidemiasta huolimatta evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat toistaiseksi etäyhteyksin. Neuvotteluiden etenemistä on hidastanut yleinen työmarkkinatilanne, mutta neuvotteluilmapiiri on säilynyt hyvänä ja työskentely tavoitteellisena. Neuvotteluita jatketaan nyt lähes päivittäin ja kaikilla neuvottelijoilla on yhteinen pyrkimys saada aikaan neuvotteluratkaisu mahdollisimman pian. Tällä hetkellä voimassa olevia sopimuksia, mukaan lukien kirkon yhteistoimintasopimus, on noudatettava kirkon työssä poikkeustilanteesta huolimatta.

Myös neuvottelut ortodoksisen kirkon työntekijöiden työehtosopimuksesta jatkuvat edelleen.