14 helmikuun 2020

Kirkon alojen työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet verkkaisesti, mutta hyvässä hengessä

Neuvottelut työehdoista, palkoista ja mm. kiky-tunneista ovat jatkuneet kaikkien Kirkon alojen sopimusalojen osalta. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut yleinen työmarkkinatilanne, mutta neuvotteluilmapiiri on säilynyt hyvänä.

Neuvotteluita kaikkien kolmen sopimusalan osalta jatketaan viikolla 9 (eli 24.2.2020 alkaen).

Kristillisissä järjestöissä ja ortodoksisessa kirkossa työskentelevien palkka- ja muut työehdot jatkuvat toistaiseksi edelleen päättyneiden työehtosopimusten mukaisesti, vaikka näillä sopimusaloilla on sopimukseton tila.