01 helmikuun 2018

Kirkon neuvottelut jatkuvat

Nykyisten virka- ja työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt 31.1.2018. Sopimuksen päättyminen ei muuta tilannetta työpaikoilla. Kirkon virka- ja työehtosopimusten noudattaminen jatkuu jälkivaikutuksen perusteella. Jälkivaikutus tarkoittaa sitä, että virka- ja työehtosopimusten noudattamista jatketaan, kunnes uudet sopimukset saadaan valmiiksi, tai kunnes joku neuvottelijataho ilmoittaa, ettei enää lainkaan neuvottele.

Evankelis-luterilaisen kirkon alalla ei ole toistaiseksi saavutettu uutta neuvottelutulosta, mutta neuvottelut Kirkon työmarkkinalaitoksen sekä Kirkon alojen ja muiden työntekijäliittojen välillä jatkuvat tiiviinä.

Ortodoksisen kirkon osalta neuvottelut jatkuvat myös edelleen Paltan ja Kirkon alojen välillä.

Kirkon alojen hallitus on hyväksynyt Kristillisten järjestöjen neuvottelutuloksen, joka saavutettiin 29.1.2018 Palta ry:n, Kirkon alojen ja Akin välillä.

Kirkon alat ry:n hallitus ja toimisto