05 huhtikuun 2017

Kirkon palvelukeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Kirkon palvelukeskus (Kipa) aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyiden perusteella. Neuvotteluiden ulkopuolelle jää kirjanpidon ja palkanlaskennan henkilöstö. Henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan enintään 15 henkilöä. Kipassa työskentelee tällä hetkellä noin 130 työntekijää, joista yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on noin puolet.

Neuvottelut alkavat huhtikuun alussa ja ne kestävät vähintään kaksi viikkoa.

Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Yhteensä asiakkaita on noin 300. Palvelukeskuksen päätoimipiste on Oulussa, ja Porvoossa on ruotsinkielisiä palveluja tuottava toimipiste. Kipa perustettiin vuonna 2012.

Viimeiset seurakuntataloudet ovat siirtyneet Kipan asiakkaiksi vuoden vaihteessa 2017 ja viisivuotinen niin kutsuttu siirtymävaihe on loppunut. Siirtymävaiheen tukitoimia kuten asiakkaiden vastaanotto ja koulutus on purettu ja henkilöitä siirretty muihin tehtäviin.

Lue lisää


Lähde: http://kirkonkellari.fi