27 lokakuun 2016

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö

Kirkon alat ry:ssä seurataan tarkasti ja huolestuneena, miten Kirkon tulevaisuuskomitean tiistaina julkaistussa mietinnössä esitetyt muutosvaihtoehdot lähtevät ”elämään”…

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö on valmistunut. Se on luettavissa komitean Sakasti-sivulla.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2015 nimeämän tulevaisuuskomitean tehtävänä on ollut laatia ehdotus uudesta kirkon organisaatio- ja toimintamallista. Mietintö luovutetaan kirkolliskokoukselle marraskuussa.

Komitea ottaa mietinnössään kantaa siihen, millä tavalla kirkon organisaation tulisi uudistua, jotta se kykenisi vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin ja toteuttamaan tehokkaasti perustehtäväänsä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tärkein komitean muutosesityksistä on siirtyminen virkavaltaisesta ja työntekijäkeskeisestä toimintakulttuurista seurakuntalaislähtöiseen kulttuurin.
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content41C2F8


Lue julkaisu

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö (pdf) julkaistiin lokakuussa 2016 ja se luovutetaan kirkolliskokoukselle marraskuussa 2016.