19 kesäkuun 2019

Kirkon työaikalakityöryhmä vihelsi pelin poikki ja jäi kesätauolle

Kirkon työntekijäjärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos päättivät tällä erää työryhmän työskentelyn, jonka tavoitteena oli löytää yhteinen käsitys siitä, miten evankelis-luterilaisen kirkon osalta 1.1.2020 voimaan tulevaa työaikalakia sovelletaan. Osapuolten kannat eroavat toisistaan eikä yhteisymmärrystä kevään kuluessa löytynyt, vaikka näkemystä asiaan haettiin myös lakia valmistelleilta johtavilta virkamiehiltä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kirkon alat toivoo neuvotteluiden jatkumista mahdollisimman pian. Tavoitteenamme on varmistaa työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työsuojelullisen aseman pysyminen vähintään nykyisen KirVESTES:n tasoisena. Tavoitteena on myös varmistaa, ettei kenenkään yksittäisen viranhaltijan tai työntekijän lakiin perustuvia oikeuksia loukata laintulkinnan johdosta.

Lain vaikutusten selvitysaikaa on nykyisen kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolon mukaisesti eli 31.3.2020 saakka. Selvitystyön aikana noudatetaan kaikkia voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.