02 tammikuun 2019

KiTi:n yleiskirje A8/2018 vuoden 2019 luottamusmieskursseista

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt vuoden 2019 palkalliseen vapaaseen oikeuttavat luottamusmieskoulutukset evankelis-luterilaisten seurakuntien ja kirkkohallituksen luottamusmiehille.

KiTi:n yleiskirje A8/2018 Luottamusmieskurssit 2019 Ilmoittautumiset koulutuksiin avataan perjantaina 4.1.2019.

Kristillisten järjestöjen ja ortodoksiseurakuntien luottamusmiehille suunnitelluista koulutuksista ei vielä ole päästy yhteisymmärrykseen PALTA:n kanssa. Koulutukset vahvistuvat tammikuun aikana.

Kirkon alojen ehdottamat alustavat koulutusajankohdat kristillisten järjestöjen ja ortodoksiseurakuntien luottamusmieskoulutuksista:

Luottamusmieskoulutukset kristillisten järjestöjen luottamusmiehille
•21.-22.3.2019 Luottamusmieskurssi kristillisten järjestöjen luottamusmiehille, Helsinki

Syksy 2019
•Työaikalain uudistamisen vaikutukset KJTES:in soveltamisessa, 1 h webinaari

Luottamusmieskoulutukset ortodoksisen kirkon luottamusmiehille
•9.-10.5.2019 Luottamusmiesseminaari, Helsinki