28 tammikuun 2020

KJTES ja OrTES sopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2020

Kirkon alat ry:llä on parhaillaan käynnissä sopimusneuvottelut kaikilla sopimusaloilla. Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksesta (KJTES) ja Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksesta (OrtTES) on käyty neuvotteluja työnantajia edustavan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa viime joulukuusta lähtien. Toistaiseksi neuvotteluissa ei kuitenkaan ole saatu neuvottelutuloksia.

Vaikka työehtosopimusten sopimuskaudet ja voimassaolot päättyivätkin perjantaina 31.1.2020, määräytyvät työntekijöiden palkka- ja muut työehdot edelleen päättyneiden työehtosopimusten mukaisesti niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella. Jälkivaikutus jatkuu uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti. Jälkivaikutukseen ei kuitenkaan liity työehtosopimuslain mukaisia oikeusvaikutuksia kuten esimerkiksi työrauhavelvollisuutta.

Vanhojen työehtosopimusten jälkivaikutus jatkuu siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan. Myös luottamusmiesten asema säilyy muuttumattomana työehtosopimusten välisenä sopimuksettomana kautena. Jälkivaikutus lakkaa, kun sopimukseton tila päättyy ja siirrytään noudattamaan uusien työehtosopimusten mukaisia ehtoja.

Kirkon alat ry:n hallitus käsittelee kaikkien virka- ja työehtosopimusten neuvottelutilanteita kokouksessaan 11.2.2020. Samassa yhteydessä hallitus keskustelee ja päättää myös mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden käyttämisestä neuvottelujen tukena.