25 tammikuun 2017

Komissiolta luvassa ohjeistusta työaikasäädöksiin

Komission ulostulo sattuu Suomen kannalta sopivaan ajankohtaan, koska työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on viime syksynä käynnistänyt Suomen työaikalain uudistamisen valmistelun. Työaikalain uudistamista koskevasta säädösvalmisteluhankkeesta voi lukea tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta. Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän tehtävänä on laatia säännökset, joita sovelletaan sekä työsuhteissa että julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa. Työaikalain osalta työryhmän tulee antaa esitys jo ensi kesänä, minkä jälkeen työryhmän tulee erikseen selvittää vuosilomalain muutostarpeita. STTK:ta (ja siis myös Kirkon alojen jäsenistöä) työryhmässä edustaa lakimies Inka Douglas.

Lue Lisää: www.finunions.org