06 lokakuun 2017

Seurakunnan irtisanominen oli lainvastainen

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahvisti hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan seurakunnan suorittama viranhaltijan irtisanominen oli lainvastainen. Irtisanomiseen ei oltu ryhdytty kohtuullisessa ajassa väitetyn perusteen tulemisesta työnantajan tietoon eikä irtisanomiselle ollut muutoinkaan kirkkolaissa tarkoitettuja asiallisia ja painavia perusteita.
Viranhaltijan avustajana ja asiamiehenä muutoksenhakuprosessissa toimi Kirkon alat ry:n lakimies.

Lue lisää korkein hallinto-oikeuden päätöksestä