28 helmikuun 2020

Koronaviruksesta johtuvasta karanteenista tartuntatautipäivärahaa

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä oireita.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa kansainvälistä tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa, kehittää ohjeistusta terveydenhuollolle ja laboratorioille, arvioi koronavirukseen liittyviä terveysriskejä sekä laatii arvioita siitä, mihin suuntiin koronavirustilanne voi kehittyä.

Karanteenista: Jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää koronavirustartunnan tai sen epäilyn takia henkilön karanteeniin, voi Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä työstä poissaolopäätöksen ajalta. Sen määrä perustuu selvitykseen, jonka työnantaja antaa Kelalle. Jos työntekijä tekee työstä pidättämisen aikana muuta työtä, tartuntatautipäivärahaa maksetaan vain ansionmenetyksen osalta.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan poissa päivähoidosta tai koulusta eikä huoltaja voi sen vuoksi käydä työssä.

Kela maksaa tartuntatautipäivärahan joko henkilölle itselleen tai hänen työnantajalleen. Jos työntekijä saa poissaolon ajalta palkkaa, päiväraha maksetaan hänen työnantajalleen palkkaa vastaavalta osalta.